Home

Latest

Thursday, 02 October 2014
Buletini 42 - tetor 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 42 të AAC-së për muajin tetor 2014.

Në këtë numër:

- Rënie e ndjeshme e ndriçimit të aeroplanëve në fluturim me dritë laser

- Del...

Wednesday, 03 September 2014
Buletini 43 - nëntor 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 43 të AAC-së për muajin nëntor 2014.

Në këtë numër:

- AAC-ja e Kosovës dhe Autoriteti i Aviacionit hungarez nënshkruan marrëvesh...