Home

Latest

Thursday, 03 April 2014
CAA has issued Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft

Director General of Civil Aviation Authority of Kosovo has signed Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft . This Regulation lays down requiremen...

Tuesday, 01 April 2014
Buletini 38 - prill 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 38 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Në Maqedoni u mbajt një takim rajonal bashkëpunimi
- Inspektorët e AACSH-së...