Lajme

Buletini 67 – shkurt 2017

01/02/2017

Buletinin e shkurtit mund të lexoni:

  • Bashkëpunimi midis Kosovës dhe Francës në fushën e aviacionit civil
  • Kënaqshmëria me shërbimet e AAC-së në nivel të lartë
  • ANP “Adem Jashari” ka shërbyer 1,744,202 udhëtarë në vitin 2016, 12.59% më shumë se në vitin 2015
  • Numri i udhëtarëve në aeroportet e rajonit në vitin 2016
  • Rritje njëshifrore e trafikut të udhëtarëve në ANP “Adem Jashari” në janar
  • Intervistë me z. Samet Dalipi, Kryesues i Bordit Mbikëqyrës të AAC-së
  • Autorial nga Leonora Ibraj: Kushtet për marrjen e licencës së pilotit për deltaplan
  • Greva si rrethanë e jashtëzakonshme nën Rregulloren nr. 261/2004 për të drejtat e udhëtarit
  • Airbus-i fitoi në momentin e fundit kurorën e shitësit më të madh të aeroplanëve gjatë vitit 2016
  • Një pyetje: Cilat janë ulëset më të sigurta në aeroplan?

 

Lexim të këndshëm!