Lajme

Konkurs për pozitën: Drejtor për administratë dhe burime njerëzore

24/02/2017

AAC-ja shpall konkurs për këtë vend të lirë pune: Drejtor i Departamentit për administratë dhe burime njerëzore (Afati i aplikimit: 10 mars 2017, h 16:00) Formulari për punësim.

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar për rregullim ekonomik…

02/02/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...

Buletini 67 – shkurt 2017

01/02/2017

Në Buletinin e shkurtit mund të lexoni: Bashkëpunimi midis Kosovës dhe Francës në fushën e aviacionit civil Kënaqshmëria me shërbimet e AAC-së në nivel të lartë ANP “Adem Jashari” ka shërbyer 1,744,202 udhëtarë në vitin 2016,...