Lajme

Konkurs për pozitën: Këshilltar për çështje ligjore të aviacionit

08/08/2017

AAC-ja shpall konkurs për këtë vend të lirë pune: Këshilltar për çështje ligjore të aviacionit (Afati i aplikimit: 23 gusht 2017, h 16:00) Formulari për punësim.

Buletini 71 – qershor 2017

01/06/2017

Në Buletinin e qershorit mund të lexoni: Komisioni për hartimin e strategjisë së aviacionit civil analizoi mundësitë e zhvillimit të transportit ajror Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” testoi gatishmërinë për reagim në emergjenca të fatkeqësive...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Drejtor i Departamentit për Administratë…

25/05/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për administratë dhe shpenzime

19/05/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...