Lajme

Buletini 71 – qershor 2017

01/06/2017

Në Buletinin e qershorit mund të lexoni: Komisioni për hartimin e strategjisë së aviacionit civil analizoi mundësitë e zhvillimit të transportit ajror Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” testoi gatishmërinë për reagim në emergjenca të fatkeqësive...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Drejtor i Departamentit për Administratë…

25/05/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për administratë dhe shpenzime

19/05/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...

Buletini 70 – maj 2017

02/05/2017

Në Buletinin e majit mund të lexoni: Menaxhmenti i AAC-së së Shqipërisë qëndroi për vizitë në AAC-në e Kosovës Kryeministri çmon asetet e Aeroportit të Gjakovës dhe premton funksionalizimin e tij ECAC ka lejuar Kosovën të...