Lajme

Buletini 66 – janar 2017

05/01/2017

Në Buletinin e janarit mund të lexoni: Rënie e lehtë e numrit të ndodhive në aviacion të raportuara në vitin 2016 Të dhënat paraprake tregojnë 2016-n një nga vitet më të sigurta në historinë e aviacionit...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar për administratë dhe…

04/01/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar...

Vend i lirë pune: Zyrtar për rregullim ekonomik të aeroporteve…

30/12/2016

AAC-ja rishpall konkurs për këtë vend të lirë pune: Zyrtar për rregullim ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror (Afati i aplikimit: 7 janar 2016 ora 16:00) Formulari për punësim.  

Shtyhet afati: Vend i lirë pune për Drejtor të Departamentit…

14/12/2016

Në pajtim me nenin 11 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, si dhe nenin 22, paragrafi 3 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil,  Autoriteti i...