Home

Najnovije

četvrtak, 16 jun 2016
Obaveštenje o Nacrt-uredbu o Sisteme Bespilotnih Letelica

Nacrt uredbe Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova za Sisteme Bespilotnih Letelica, objavlejn za javnu raspravu na veb stranici ACV-a 18. maja 20...

ponedeljak, 06 jun 2016
Buletini 61 - qershor 2016
There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për ni...