Ballina | Kontakti | Kontaktet telefonike | Departamenti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror

DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR

1 Arianit Islami Drejtor
2 Muhamed Luta Inspektor i SHNA-së
3 Zana Limani Inspektor i SHNA-së
4 Albulena Gerxhaliu Zyrtar i SHNA-së