";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Ballina | Kontakti | Kontaktet telefonike | Dept. për Bashkëpunim Ndërkomb. dhe Rregullim

DEPARTAMENTI PËR BASHKPUNIM NDËRKOMBËTAR DHE RREGULLIM EKONOMIK

1 Besnike Ukmata Drejtor
2 Arianit Dobroshi Zyrtar i lartë për bashkëpunim ndërkombëtar