Ballina | Kontakti | Kontaktet telefonike | Administrtata dhe BNj

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS DHE BURIMEVE NJERËZORE

1 Ylber Aliu Drejtor
2 Shqipe Krasniqi – Selishta Zyrtar i Financave
3 Sadete Krasniqi Zyrtar i Prokurimit
4 Lumni Parduzi Asistent i logjistikës
5 Safete Selmani Zyrtar për Administratë dhe Burime Njerëzore