";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Ballina | Kontakti | Kontaktet telefonike | Administrtata dhe BNj

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS DHE BURIMEVE NJERËZORE

1 Shqipe Krasniqi – Selishta Zyrtar kryesor financiar
2 Sadete Krasniqi Menaxhere e prokurimit
3 Lumni Parduzi Asistent i logjistikës
4 Safete Selmani Menaxhere e personelit