";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Vazduhoplovna medicina

Vazduhoplovna Medicina

Da bi održali važećim svoje dozvole piloti i kontrolori letenja su obavezni podleći periodičnim lekarskih pregleda. Vazduhoplovno-medicinski odsek (AMS) ACV-a nadgleda Vazduhoplovno-medicinske centre (AMC) i Ovlašćene lekare (AME). Odsek takođe služi kao prva instanca za razmatranje u slučajevima razlika između pilota/kontrolora i AME-a.

Regulisanje medicinskih aspekata civilnog vazduhoplovstva u okviru ACV-a vrši se od  Vazduhoplovno-medicinski odseka (AMS).

AMS utvrđuje i sprovodi zdravstvene uslove za transportne i profesionalne pilote aviona i helikoptera, inženjere letače, privatne pilote aviona i helikoptera, za pilote balona na vruć vazduh, pilote jedrelica, pilote ultralakih vazduhoplova, pilote zmajeva, pilote paraglajdera, padobrance i kabinsko osoblje, kao i za kontrolore letenja.

Vazduhoplovno-medicinski pregled utvrđuje zdravstvenu sposobnost vazduhoplovnog osoblja za bezbedno izvršenje svojih stručnih dužnosti. Ovo je od velike važnosti pošto doprinosi bezbednosti letenja, a ujedno pomaže očuvanju zdravlja pilota za njihove letačke karijere.

Sertifikacija zdravstvene sposobnosti vrši se u rigoroznoj usklađenosti sa domaćim i međunarodnim propisima.

Uredba br. 1/2010 (JAR-FCL 3) predviđa uslove za zdravstvenu sertifikaciju letačkog osoblja. Ona takođe predviđa osnivanje AMS-a u okviru ACV-a.

Za pilote učenike / privatne pilote potrebno je Lekarsko uverenje Klase 2, za nosioce profesionalnih dozvola potrebno je Lekarsko uverenje Klase 1.

AMS u okviru ACV-a je odgovorno za početno izdavanje Lekarskog uverenja Klase 1 i za početno razmatranje ikakvih ograničenja, varijacija, suspenzija ili odbijanja izdavanja Lekarskog uverenja Klase 1 ili 2.

Izveštaji o svim lekarskim pregledima izvršenih na letačko osoblje sa kosovskim uverenjima, uključujući one sprovedene od strane ovlašćenih JAR-FCL lekara van Kosova, dostavit će se AMS-u u okviru ACV-a za procenu u svrhe zdravstve sertifikacije.

U slučajevima sumnje ili nepotpunih informacija o nekom pitanju, AMS može zatražiti dostavu dodatnih specijalističkih informacija od strane podnosioca zahteva.

Odobreni vazduhoplovno-medicinski centri (AMC)

Instituti Kombëtar i Mjekësisë së Punës
Rruga Nëna Terezë nr. 1
50000 Gjakovë
Republika e Kosovës
Tel: +38 1 (0)390 321 988
Fax: +38 1 (0)390 327 787
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Ovlašćeni lekari (AME)

Dr. Naim Bardiqi
AME Approval No. AME/KS/01
Bardh i Madh
12060 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Tel: +377 (0)44 999 899
Fax: +381 (0)38 211 009
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Dr. Driton Avdiu
AME Approval No. AME/KS/02
Rruga Imzot Nikë Prelaj
E-30/H-I Nr.24
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +377 (0)44 126 451
Fax: +381 (0)38 211 009
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Dr. Luan Perçuku
AME Approval No. AME/KS/03
Lagja Mati – I Nr. 71
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +377 (0)44 196 786
Fax: +381 (0)38 211 009
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


EASA je objavila Prihvatljive načine usaglašavanja i Uputstva (AMC/GM) u vezi Implementacionih pravila Deo-MED (Prilog IV buduće Uredbe o evropskom letačkom osoblju) 15. decembra 2011.