";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Operacije i plovidbenost | Generalna aviacija

Generalna Aviacija

ACV je odgovorna za promovisanje i nadgledanje bezbednih operacija svih aspekta generalne avijacije unutar Kosova kao i za vazduhoplove registrovanih na Kosovu i nosioce kosovskih dozvola, gde god oni vrše vazduhoplovnu delatnost.

U tom cilju, ACV se zalaže da predoči svim učesnicima generalne avijacije unutar zajednice, značajnu količinu dobrih uputstva i savetodavnih materijala koji su na raspolaganje da pomognu pri delatnostima kao što su planiranje pre letenja, planiranje performansi, korišćenje navigacione opreme i rizici povezani sa vazduhoplovstvom.

Kad god neki pilot ili učesnik želi da koristi ova uputstva, on mora imati na umu zahtev da se obezbedi da korišćenje tih uputstva i savetodavnih materijala dozvoljava mu da nastavi operacije vazduhoplova ili delatnost u sklopu ograničenja važećih kosovskih vazduhoplovnih propisa, i kada je to shodno, odredbi vazduhoplovnih propisa na snagu u zemlji u kojoj želi vršiti delatnost.

Odsek Generalne avijacije vrši funkcije u vezi:

Balonarstva;
Jedriličarstva;
Ultra lakih letelica;
Letenja zmajem i paraglajderom;
Padobranstva.

U sklopu tog rada, Odsek sprovodi sledeće postupke u vezi:

Nadgledanja i procene propisa, standarda i postupaka;
Razvoja propisa;
Administrativnih i tehničko-stručnih zadataka u vezi licenciranja i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
Izrada obrazaca i procedura za izdavanje, produženje roka važnosti dozvola i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
Odobrenje priručnika i programa obuke;
Imenovanje ispitivača za održavanje ispita vazduhoplovnog osoblja;
Koordinacija sa Vazduhoplovnim savezom u okviru svog delokruga rada;
Održavanje registra pilota, ovlašćenih ispitivača, odobrenih organizacija za obuku vazduhoplovnog osoblja - sportskih pilota;
Sprovođenje inspekcija i nadzora, izdavanje i stavljanje van snage odobrenja organizacijama za obuku vazduhoplovnog osoblja - sportskih pilota.