";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Aerodromi

Aerodromi

Odeljenje za aerodrome je odgovorno za regulisanje aerodroma, sprovođenje odgovarajućih regulativa u Republici Kosovo i izvršavanje aerodromskih standarda izdanih u odgovarajućim Aneksima Konvencije Međunarodnog Civilnog Vazduhoplovstva. Ovo odeljnenje je odgovorno i za pitanja okoline u blizini aerodroma kao što je nadzor nad divljim životinjama, korišćenje zemljišta, buka i zaštita aerodroma.


Odeljenje za aerodrome je zaduženo za izdavanje dokumenata o politikama aerodroma i vazduhoplovnih pristaništa, poboljšanje i podsticanje priručnika za interenu i industrijsku upotrebu pomoću kojih se obezbeđuje sigurna vazduhoplovna sredina i takođe nastoji stalno poboljšanje vazduhoplovnih sigurnosnih standarda u Kosovu. Ovo odeljenje osigurava da su informacije o aerodromu objavljene u Zborniku vazduhoplovnih podataka (AIP).


Regulatorni i sigurnosni nadzor na aerodrimima postiže se pomoću certifikacije aerodroma koji pruža usluge međunarodnog saobraćaja, vršenja revizije i inspekcije, kao i praćenja aktivnosti za obezbeđenje i potvrđivanje revizije.


Uredbe
 
Tehničke Publikacije
 
Obrasci