";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Operacije i plovidbenost

Letačke operacije i Plovidbenost

Dobrodošli na odseke Letačkih operacija i Plovidbenosti.

Ova stranica spaja stručnost odseka Letačkih operacija i Plovidbenosti iz Odeljenja za sigurnost letenja u okviru ACV-a i po potrebi pruža korisne linkove drugih organizacija.

Ova stranica sadrži sve neophodne informacije u vezi sertifikacija i nadzora u vezi letenja sa avionima, helikopterima i drugim sredstvima vazdušnog saobraćaja. Ovde ćete takođe naći informacije u vezi prevoza opasnih roba, pružanja usluga iz vazduha, rekreativnog letenja, organizacija za osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja i propisa u vezi Bezbednosne procene stranih vazduhoplova (SAFA).

Svrha ove stranice je pružiti celokupni pregled u vezi sertifikacije, operacije i održavanje vazduhoplova i da naglasi važna pitanja sigurnosti.

Dole navedene oblasti obuhvataju strukturu važećih propisa kojih se vazduhoplovna industrija mora pridržavati, informacije o zahtevima kao i relevantna uputstva.