Home | Registracija vazduhoplova

Konsultacije

Dokumenti u procesu javne konsultacije

Nijedan.

Obraz za javnu konsultaciju.

 

Izveštaji o prethodnih konsultacija

o sletanju i

poletanju helikoptera izvan zone aerodroma