Home | News

Latest News

Notice on Draft-Regulation on Unmanned Aircraft Systems

Draft Regulation of the Civil Aviation Authority of Kosovo on Unmanned Aircraft Systems, published on the CAA website for the public consultation on 18 May 2016, will undergo a thorough internal review due to the numerous comments received from the stakeholders and better coordination with all authorities with responsibilities in the field of security. After this process, the new draft regulation will be published for public consultation and all stakeholders will be informed on time about the new date.

Buletini 61 - qershor 2016

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për nivelin menaxhues të AAC-ve të  vendeve anëtare të HPEA-së

- Mbahet punëtoria mbi skemën e performancës për shërbimet e navigacionit ajror

- Trajnimi praktik lidhur me licencimin e personelit që mirëmban mjetet ajrore

- AAC-ja së shpejti do të bëjë publike faqen e re zyrtare në internet

- Aplikacioni mobil për të drejtat e udhëtarëve është në dispozicion edhe në shqip

- Rritje trafiku prej 11% në maj krahasuar me majin 2015

- Autorial nga Arianit Dobroshi: obligimi i shteteve të BE-së për të siguruar transport ajror publik

- Intervistë me studentin e universitetit gjerman që po kryen praktikën profesionale në AAC

- Madhësia e bagazhit të kabinës në ditët e sotme: çfarë fshihet prapa emrit

- Droni që bën inspektimin e pistës

- Një pyetje: Pse para ngritjes apo uljes së aeroplanit ndalen dritat në kabinë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Buletini 60 - maj 2016

Kemi publikuar Buletinin nr. 60 të AAC-së për muajin maj 2016.

Në këtë numër:

- Komisioni parlamentar për ZHEITI aprovoi njëzëri Raportin e AAC-së për vitin 2015

- AAC-ja ka bërë një auditim vlerësues të Aeroportit të Gjakovës

- Së shpejti fluturime ajrore nga Budapesti për në vendet e Ballkanit

- Rritja e numrit të udhëtarëve në ANP vazhdoi edhe në prill

- Zyrtarë të AAC-së morën pjesë në punëtorinë mbi Programin Universal të Auditimit të Mbikëqyrjes së Sigurisë të ICAO-s

- Autorial me shkas nga Dr. Driton Avdiu: Depresioni dhe fluturimi, temë qendrore e takimit të 36 shkencor të Shoqatës së Mjekëve të Aviacionit të Britanisë së Madhe (AAME)

- Autorial nga Muhamed Luta: Operimet e bazuara në distancë kohore

- Intervistë me Fatjona Gegajn, paraglajdisten e parë të licencuar në Republikën e Kosovës

- Standardi i ri i ICAO-s për emitimet e CO2, e para marrëveshje globale për të mbikëqyrur dhe kufizuar emitimet e avionëve

- Përcjellja e flotës A380 të Emirates përgjatë një dite

- Një pyetje: Çfarë ndodh në qoftë se një aeroplan i madh duhet të bëjë ulje emergjente në një pistë të vogël, pa gjatësi të mjaftueshme për t’u ngritur prapë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Rise of passenger numbers at PIA continued into April

A preliminary number of 143,367 passengers have flown from/to Pristina International Airport Adem Jashari during April. This represents a 15% increase in comparison to April last year when 125,062 passengers were served at this airport. Increase in April comes as a continuation of a significant passenger number increase reported in March (22%), February (22%) and January (13%) over the same period last year.

During the first three months of the year 493,649 passengers flew through PIA Adem Jashari, which represents a 17% increase in comparison with the same period last year.

Trend of passenger numbers at PIA over the January - April 2016 period compared to 2015 and 2014

Njoftim: Organizimi i provimit praktik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në provimin praktik për licencë të pilotit të paraglajdit dhe gradimeve të instruktorit, se ky provim do të mbahet më 13 prill 2016, me fillim në ora 08:00, në kodrën e Goleshit.

Significant increase of passenger number in March at PIA Adem Jashari

124,048 passengers have flown from/to Pristina International Airport during March. This represents a 22% increase in comparison to March last year when 101,721 passengers were served at this airport. Increase in March comes as a continuation of a significant passenger number increase reported in February (22%) and January (13%) over the same period last year. During the first three months of the year 350,282 passengers flew through PIA Adem Jashari, which represents a 19% increase in comparison with the same period last year.

 

Trend of passenger numbers at PIA over the January-March 2016 period compared to 2015 and 2014

CAA has published Occurrence Reporting Overview 2015

CAA has published the document Occurrence Reporting Overview 2015 which contains data for all occurrences reported to CAA during 2015. Pursuant to legislation in force in the Republic of Kosovo, “occurrence” means an operational interruption, defect, fault or other irregular circumstance that has or may have influenced flight safety.

During 2015, a total number of 132 occurrences were reported to CAA, which were classified and categorised based on their severity and type. Those occurrences have been reported from personnel working at Prishtina International Airport "Adem Jashari" LKIA, Air Navigation Services Provider and airlines. Occurrence reporting overview 2015 contains statistics, short explanations of each category and short description for selected occurrences. or15

 ORs received during 2015

For the purpose of setting out the rules on occurrence reporting in civil aviation, CAA has published in 2009 the Regulation nr. 1/2009 on Occurrence Reporting in Civil Aviation. The ultimate goal of occurrence reporting is the prevention of incidents and accidents and not attribution of blame or liability.

The document Occurrence Reporting Overview 2015 is available for download from this link.

Buletini 58 - mars 2016

Kemi publikuar Buletinin nr. 58 të AAC-së për muajin mars 2016.

Në këtë numër:

- Kosova dhe BE-ja diskutuan për aviacionin në kuadër të takimeve të rregullta të DPSA-së

- Kompanitë ajrore nxiten për të fluturuar nga Prishtina

- Afro 21% rritje të numrit të udhëtarëve në shkurt 2016 krahasuar me shkurtin 2015

- Rregullohet përcaktimi i tarifave për shërbimet e navigacionit ajror të ofruara në hapësirën ajrore të kosovës

- Hyn në fuqi rregullorja mbi përmirësimin e performancës së sistemit të aviacionit evropian

- Hyn në fuqi rregullorja mbi telekomunikimet aeronautike

- Stafi i AAC-së dhuron gjak

- Këshilli i ICAO-s ndalon bartjen e dërgesave të joneve të litiumit në aeroplanët e udhëtarëve

- Mjetet ajrore nga epoka komuniste në Shqipëri

- Autorial nga Emir Hiseni: Raportimi dhe hetimi i ndodhive në aviacion

- BE-ja ka publikuar një strategji të re aviacioni

- Një pyetje: Sa kushton një aeroplan?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit dhe instruktorit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit dhe instruktorit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet më  26 mars 2016, me fillim në ora 10:00, në zyrat e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, lagjja "Arbëria", rruga "Ahmet Krasniqi" p.n., Prishtinë.

Buletini 57 - shkurt 2016

Kemi publikuar Buletinin nr. 57 të AAC-së për muajin shkurt 2016.

Në këtë numër:

- AAC-ja organizoi takimin e nëntë të Komitetit të Përbashkët të HPEA-së

- Komisioni Evropian ka vlerësuar zbatimin e Marrëveshjes HPEA nga autoritetet e Kosovës

- Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror kalon me sukses në kullën e re

- Kroacia mbështet kosovën në fushën e rregullimit ekonomik të tarifave të navigacionit ajror

- Ngritje trafiku në janar në ANP

- 10 rrëzimet e aeroplanëve që ndryshuan aviacionin

- Auorial nga Bajram Xhemaili: Airbus A320 - një pasqyrë e shkurtër

- Certifikohen dy tipe të reja aeroplanësh

- Një pyetje: Çfarë fshihet pas ulëses së aeroplanit?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Kosovo hosted the 9th ECAA Joint Committee Meeting

On January 28, 2016 in Prishtina took place the ninth Joint Committee meeting of the European Common Aviation Area Agreement. The meeting was attended by parties to the Agreement: the European Commission, representatives of the Western Balkan countries as well as representatives from six EU Member States. There were also participants from the aviation industry.

The Joint Committee is the highest supervisory body of the Agreement and in meetings of this body is discussed the progress and challenges in implementing the Agreement.

Minister of Infrastructure of the Republic of Kosovo, Mr. Lutfi Zharku, held the opening speech on behalf of the host country during which he mentioned the accomplishments and hopes for the development of the civil aviation sector in the Republic of Kosovo.

Mr. Carlos Bermejo Acosta, Head of Unit for International Aviation Issues at the European Commission, as chair of the meeting emphasized the high level of traffic increase between the EU and the Western Balkan countries of 8.7% on average annually in the last five years compared with a growth of only 2.5% in the EU in general. He said that in 2015 in the region were served 11 million air passengers.
The Joint Committee then discussed issues related to unfair competition and state aid, raised by the issue of state aid provided by the Macedonian state.

The parties were also interested to know about different legal issues regarding ratification and manner of implementation of the Agreement. The Commission representatives made presentations on developments in the EU about the legislation in the fields of airports, aviation safety and security, air traffic management and status and plans for air agreements with third parties. A presentation on developments in the European Security Agency Aviation and EASA IPA 3 program financed by the EC was made by the representative of EASA, Mr. Dieter Gaupman.

Mr. Bermejo Acosta closed the meeting stating his hope that the entry into force of the Agreement will be very soon, which may prompt holding of the next meeting sooner agreed to take place in Macedonia. He considered the meeting very successful and thanked Kosovo as the host country for the provided support.