Ballina | Lajme

Latest News

Njoftim mbi Projekt-rregulloren për Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot

Projekt Rregullorja e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës për Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot, e publikuar për konsultim publik në faqen e internetit të AAC-së më 18 maj 2016, do t’i nënshtrohet një rishikimi të hollësishëm të brendshëm për shkak të komenteve të shumta nga palët e interesit dhe me qëllim të koordinimit sa më të mirë me të gjitha autoritetet shtetërore me përgjegjësi në fushën e sigurisë. Pas këtij procesi, drafti i ri kësaj rregulloreje do të dalë në konsultim publik dhe të gjitha palët e interesit do të njoftohen me kohë për datën.

Buletini 61 - qershor 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për nivelin menaxhues të AAC-ve të  vendeve anëtare të HPEA-së

- Mbahet punëtoria mbi skemën e performancës për shërbimet e navigacionit ajror

- Trajnimi praktik lidhur me licencimin e personelit që mirëmban mjetet ajrore

- AAC-ja së shpejti do të bëjë publike faqen e re zyrtare në internet

- Aplikacioni mobil për të drejtat e udhëtarëve është në dispozicion edhe në shqip

- Rritje trafiku prej 11% në maj krahasuar me majin 2015

- Autorial nga Arianit Dobroshi: obligimi i shteteve të BE-së për të siguruar transport ajror publik

- Intervistë me studentin e universitetit gjerman që po kryen praktikën profesionale në AAC

- Madhësia e bagazhit të kabinës në ditët e sotme: çfarë fshihet prapa emrit

- Droni që bën inspektimin e pistës

- Një pyetje: Pse para ngritjes apo uljes së aeroplanit ndalen dritat në kabinë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Buletini 60 - maj 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 60 të AAC-së për muajin maj 2016.

Në këtë numër:

- Komisioni parlamentar për ZHEITI aprovoi njëzëri Raportin e AAC-së për vitin 2015

- AAC-ja ka bërë një auditim vlerësues të Aeroportit të Gjakovës

- Së shpejti fluturime ajrore nga Budapesti për në vendet e Ballkanit

- Rritja e numrit të udhëtarëve në ANP vazhdoi edhe në prill

- Zyrtarë të AAC-së morën pjesë në punëtorinë mbi Programin Universal të Auditimit të Mbikëqyrjes së Sigurisë të ICAO-s

- Autorial me shkas nga Dr. Driton Avdiu: Depresioni dhe fluturimi, temë qendrore e takimit të 36 shkencor të Shoqatës së Mjekëve të Aviacionit të Britanisë së Madhe (AAME)

- Autorial nga Muhamed Luta: Operimet e bazuara në distancë kohore

- Intervistë me Fatjona Gegajn, paraglajdisten e parë të licencuar në Republikën e Kosovës

- Standardi i ri i ICAO-s për emitimet e CO2, e para marrëveshje globale për të mbikëqyrur dhe kufizuar emitimet e avionëve

- Përcjellja e flotës A380 të Emirates përgjatë një dite

- Një pyetje: Çfarë ndodh në qoftë se një aeroplan i madh duhet të bëjë ulje emergjente në një pistë të vogël, pa gjatësi të mjaftueshme për t’u ngritur prapë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Rritja e numrit të udhëtarëve në ANP vazhdoi edhe në prill

Gjatë muajit prill, një numër preliminar prej 143,367 udhëtarëve kanë fluturuar nga dhe për në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës "Adem Jashari". Kjo shifër përfaqëson një rritje prej 15% në krahasim me prillin e vitit të kaluar kur në këtë aeroport u shërbyen 125,062 udhëtarë. Rritja në prill vjen si vazhdimësi e shtimit të theksuar të numrit të udhëtarëve në muajin mars (22%), shkurt (22%) dhe në janar (13%) në krahasim me të njëjtët muaj të vitit të kaluar.

Në periudhën janar-prill të këtij viti përmes ANP “Adem Jashari” kanë fluturuar gjithsej 493,649 udhëtarë që përfaqëson një rritje prej 17% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Njoftim: Organizimi i provimit praktik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në provimin praktik për licencë të pilotit të paraglajdit dhe gradimeve të instruktorit, se ky provim do të mbahet më 13 prill 2016, me fillim në ora 08:00, në kodrën e Goleshit.

Rritje e theksuar e numrit të udhëtarëve në mars në ANP “Adem Jashari”

Gjatë muajit mars, 124,048 udhëtarë kanë fluturuar nga dhe për në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Kjo shifër përfaqëson një rritje prej 22% në krahasim me marsin e vitit të kaluar kur në këtë aeroport u shërbyen 101,721 udhëtarë. Rritja në mars vjen si vazhdimësi e shtimit të theksuar të numrit të udhëtarëve në muajin shkurt (22%) dhe në janar (13%) në krahasim me të njëjtët muaj të vitit të kaluar. Në periudhën janar-mars të këtij viti përmes ANP “Adem Jashari” kanë fluturuar gjithsej 350,282 udhëtarë që përfaqëson një rritje prej 19% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Trendi i numrit të udhëtarëve në ANP për periudhën janar-mars 2016 në krahasim me vitet 2015 dhe 2014

AAC publikon raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2015”

AAC-ja ka publikuar raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2015” në të cilin janë përmbledhur të gjitha ndodhitë e raportuara në AAC gjatë vitit 2015. Në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, “ndodhia” nënkupton një pengesë operacionale, defekt, gabim apo rrethana të tjera të parregullta që ka ndikuar apo do të mund të ndikonte në sigurinë e fluturimit.

Gjatë vitit 2015 në AAC janë raportuar gjithsej 132 ndodhi të cilat janë klasifikuar dhe kategorizuar varësisht nga ndikimi në sigurinë e aviacionit si dhe nga natyra e tyre. Këto raportime janë bërë nga personeli i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” LKIA, Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror dhe nga kompanitë ajrore. “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara” përmban statistikat e këtyre ndodhive, një përshkrim të shkurtë për secilën kategori të ndodhive, si dhe përshkrimin e disa ndodhive të përzgjedhura.


or15 

Raportimi i ndodhive të pranuara gjatë vitit 2015

 

Me qëllim të caktimit të rregullave mbi Raportimin e Ndodhive në Aviacionin Civil, në vitin 2009 AAC-ja ka nxjerr Rregulloren nr. 1/2009 mbi raportimin e ndodhive në aviacionin civil. Qëllimi i vetëm i raportimit  të ndodhive është parandalimi i aksidenteve dhe incidenteve, dhe jo  atribuimi i fajësisë apo përgjegjësisë.

Dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2015” në gjuhen angleze mund të shkarkoni këtu.

Buletini 58 - mars 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 58 të AAC-së për muajin mars 2016.

Në këtë numër:

- Kosova dhe BE-ja diskutuan për aviacionin në kuadër të takimeve të rregullta të DPSA-së

- Kompanitë ajrore nxiten për të fluturuar nga Prishtina

- Afro 21% rritje të numrit të udhëtarëve në shkurt 2016 krahasuar me shkurtin 2015

- Rregullohet përcaktimi i tarifave për shërbimet e navigacionit ajror të ofruara në hapësirën ajrore të kosovës

- Hyn në fuqi rregullorja mbi përmirësimin e performancës së sistemit të aviacionit evropian

- Hyn në fuqi rregullorja mbi telekomunikimet aeronautike

- Stafi i AAC-së dhuron gjak

- Këshilli i ICAO-s ndalon bartjen e dërgesave të joneve të litiumit në aeroplanët e udhëtarëve

- Mjetet ajrore nga epoka komuniste në Shqipëri

- Autorial nga Emir Hiseni: Raportimi dhe hetimi i ndodhive në aviacion

- BE-ja ka publikuar një strategji të re aviacioni

- Një pyetje: Sa kushton një aeroplan?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit dhe instruktorit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit dhe instruktorit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet më  26 mars 2016, me fillim në ora 10:00, në zyrat e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, lagjja "Arbëria", rruga "Ahmet Krasniqi" p.n., Prishtinë.

Buletini 57 - shkurt 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 57 të AAC-së për muajin shkurt 2016.

Në këtë numër:

- AAC-ja organizoi takimin e nëntë të Komitetit të Përbashkët të HPEA-së

- Komisioni Evropian ka vlerësuar zbatimin e Marrëveshjes HPEA nga autoritetet e Kosovës

- Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror kalon me sukses në kullën e re

- Kroacia mbështet kosovën në fushën e rregullimit ekonomik të tarifave të navigacionit ajror

- Ngritje trafiku në janar në ANP

- 10 rrëzimet e aeroplanëve që ndryshuan aviacionin

- Auorial nga Bajram Xhemaili: Airbus A320 - një pasqyrë e shkurtër

- Certifikohen dy tipe të reja aeroplanësh

- Një pyetje: Çfarë fshihet pas ulëses së aeroplanit?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Kosova ishte nikoqire e takimit të nëntë të Komitetit të Përbashkët të HPEA-së

Më 28 janar 2016 në Prishtinë u mbajt takimi i nëntë i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit. Në takim morën pjesë palët nënshkruese të kësaj marrëveshjeje: Komisioni Evropian, përfaqësues të shteteve të Ballkanit Perëndimor si dhe përfaqësues nga gjashtë shtete anëtare të BE-së. Pjesëmarrës kishte edhe nga industria e aviacionit.

Komiteti i Përbashkët është organi më i lartë mbikëqyrës së Marrëveshjes dhe në takimet e këtij organi diskutohen përparimet dhe sfidat në zbatimin e Marrëveshjes.

Ministri i Infrastrukturës i Republikës së Kosovës, z. Lutfi Zharku, ka mbajtur fjalën hyrëse në emër të vendit nikoqir gjatë së cilës ka përmendur arritjet dhe shpresat për zhvillim të sektorit të aviacionit civil të Republikës së Kosovës.

Z. Carlo Bermejo Acosta, Kryesues i njësisë për çështje ndërkombëtare të aviacionit në Komisionin Evropian, si kryesues i takimit, ka theksuar nivelin e lartë të ngritjes së trafikut në mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor prej një mesatare vjetore në pesë vitet e fundit prej 8.7% në krahasim me rritjen e përgjithshme prej vetëm 2.5% në BE. Ai ka treguar se më 2015 në rajon janë shërbyer 11 milion udhëtarë.

Pastaj Komiteti i Përbashkët ka diskutuar çështjet e ngritura rreth konkurrencës së padrejtë dhe ndihmës shtetërorë, të nxitura nga ndihma shtetërore që ka dhënë shteti i Maqedonisë. Palët kanë qenë të interesuara edhe për çështje të ndryshme ligjore sa i përket ratifikimit dhe mënyrës së zbatimit të Marrëveshjes.

Përfaqësuesit e Komisionit kanë bërë prezantime të zhvillimeve në BE rreth legjislacionit nga fushat e aeroporteve, sigurisë dhe sigurimit të aviacionit, menaxhimit të trafikut ajror dhe gjendjes dhe planeve për lidhjen e marrëveshjeve ajrore me palët e treta. Një prezantim për zhvillimet në Agjencinë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit dhe Programit EASA IPA 3 të financuar nga KE-ja u bë nga përfaqësuesi i EASA-s, z. Dieter Gaupman.

Z. Bermejo Acosta ka përmbyllur takimin duke treguar se hyrja në fuqi e Marrëveshjes shpreson të ndodhë shumë shpejtë, që mund të shpejtoj mbajtjen e takimit të ardhshëm i cila u vendos të bëhet në Maqedoni. Ai e konsideruar takimin shumë të suksesshëm duke falënderuar vendin nikoqir, Kosovën, për mbështetjen.