Ballina | Lajme

Latest News

Buletini 40 - qershor 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 40 të AAC-së për muajin qershor 2014.

Në këtë numër:

- Kryeministri Thaçi ka takuar kompanitë ajrore
- Kosova u bë nikoqire e takimeve të Programit ISIS II
- U mbajt takimi i 8-të i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA
- Kosova dhe BE-ja diskutuan edhe për aviacionin civil në kuadër të Dialogut për Stabilizim-Asociim
- Realizohet auditimi i sigurisë në ANP “Adem Jashari” - Kontrolli Ajror
- U mbajt trajnimi mbi ndërgjegjësimin për sigurimin e aviacionit civil
- Organizohet punëtoria në lidhje me sistemin për navigimin satelitorë - GNSS
- U promovua libri “Teoria e Paragllajdizmit”
- ICAO ndërmjetëson marrëveshje mbi aftësinë për përcjelljen globale të fluturimeve
- Autorial nga Arianit Dobroshi: Pronësia dhe kontrolli i kompanive ajrore
- Një Pyetje: Çka ndodhë nëse nuk funksionon një motor gjatë fluturimit

Lexim të këndshëm!


Kosova ishte nikoqire e takimeve të Programit ISIS II

Më 13 dhe 14 maj 2014, AAC-ja ishte nikoqire e Takimit të Nivelit të Lartë për Skemën e Performancës së SES-it dhe Takimit të Organit Drejtues të Programit ISIS. Programi ISIS (Implementation of the Single European Sky in South East Europe / Zbatimi i Qiellit të Vetëm Evropian në Evropën Jug-Lindore) është një iniciativë e bashkëpunimit rajonal, e financuar nga Komisioni Evropian, e krijuar në vitin 2008 për të mbështetur shtetet nënshkruese të Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA), duke përfshirë Kosovën, në transponimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së në fushën e menaxhimit të trafikut ajror.

Në këto dy takime të mbajtura në Prishtinë morën pjesë përfaqësues të Komisionit Evropian, Këshillit Rajonal për Bashkëpunim (RCC), Programit ISIS II, ligjërues nga EUROCONTROL dhe AAC-ja e Belgjikës, si dhe përfaqësues nga AAC-të e shteteve partnere të Marrëveshjes HPEA nga rajoni (Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosna e Hercegovina).

Takimi i Nivelit të Lartë u drejtua nga znj. Beatrice Thomas e Komisionit Evropian, e cila mes tjerash falënderoi nikoqirin e takimit. Në fjalën e tij z. Gjonbalaj shprehu kënaqësinë që AAC-ja e Kosovës është nikoqire e të dy takimeve, tregoi për suksesin që AAC-ja ka treguar me ndihmën e Programit ISIS I në përmbushjen e kërkesave të dala nga SES dhe foli për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës duke shprehur pritjet që bashkëpunimi rajonal në kuadër të ISIS II do të ndihmojë në normalizimin e mëtutjeshëm.

Takimi i Nivelit të Lartë kishte për qëllim t’i njoftonte palët për kuadrin rregullator dhe teknik të skemës së performancës së paketës legjislative SES të BE-së, pastaj rolin e Bordit të Vlerësimit të Skemës së Performancës, i cili u prezantua nga z. Michael Gommers i EUROCONTROL-it, dhe përgjegjësitë e autoriteteve mbikëqyrëse në zbatimin e skemës së performancës në suazat e Blloqeve Funksionale të Hapësirës Ajrore (Functional Airspace Blocks – FAB), të prezantuar nga z. Eric de Causemacker  i AAC-së belge.

Takimi i ditës së dytë i Organit Drejtues të Programit ISIS II u hap nga znj. Beatrice Thomas e KE-së dhe z. Gazmend Turdiu, Zv/Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim (RCC), organizatë kjo që bashkëdrejton Programin ISIS II. Pastaj të pranishmit ndoqën prezantime mbi formatin e Programit ISIS II, i cili do të ndërtohet në tri shtylla: transponimi i legjislacionit, skema e performancës dhe bashkëpunimi ndërkufitar.

Palët miratuan konkluzionet e takimeve, të cilat njohin nevojën e përfituesve të ISIS II për të lëvizur në mënyrë graduale në zbatimin e skemës së performancës SES, nënvizojnë nevojën për një periudhë transitore për të zhvilluar proceset si dhe kapacitetet e nevojshme, mbështesin propozimin e Komisionit Evropian që skema e performancës të ketë datë tentative për zbatim të plotë vitin 2020 (periudha referente 3), theksojnë nevojën që planet e zbatimit të jenë të veçanta për çdo shtet, nënvizojnë nevojën për të dedikuar resurset e nevojshme kombëtare për zbatimin e legjislacionit, mbështesin aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të Programit ISIS II, etj.     

Buletini 39 - maj 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 39 të AAC-së për muajin maj 2014.

Në këtë numër:

- Kryeministri Thaçi vizitoi Aeroportin e Gjakovës
- AAC-ja kalon auditimin verifikues për ISO 9001:2008
- U rihap hapësira e lartë ajrore e Kosovës
- AAC-ja, nikoqire e takimit të radhës të programit ISIS
- Kosova u prezantua në seminarin e Shoqatës evropiane të hetuesve të sigurisë ajrore
- Vizita e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës në AAC
- AAC-ja priti homologët nga Shqipëria
- Mbahet takimi në kuadër të Iniciativës JSPA
- Sekretariati i SEETO-s vizitoi autoritetet kosovare përgjegjëse për transport
- Veton Breznica, kualifikohet si pilot oficer e instruktor në aeroplanë civilë pa motor
- Organizohet seminari “Sistemet Multilaterale”
- Risi rregullatore nga ICAO dhe BE-ja
- Pesë aeroportet më të pazakonta në botë
- Autorial nga Muhamed Luta: Trajektoret e fluturimeve 4D: Rrugët ajrore të së ardhmes
- Një pyetje: Çfarë ndodh nëse ndizet zjarr në motor të aeroplanit?

Lexim të këndshëm!

AAC-ja Nxjerr Rregulloren nr. 7/2013 mbi Operimin e Mjeteve Ajrore

Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacioni Civil ka nënshkruar Rregulloren nr. 7/2014 mbi Operimin e mjeteve ajrore. Kjo rregullore përcakton kërkesat për rregullat e fluturimit në përputhje me Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara (SPR) të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ONAC), të përcaktuara në Shtojcën 6, Operimi i mjeteve ajrore, në Konventën mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar, 1944. Rregullorja hyn në fuqi më 17 prill 2014.

Buletini 38 - prill 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 38 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Në Maqedoni u mbajt një takim rajonal bashkëpunimi
- Inspektorët e AACSH-së autorizohen të auditojnë në Kosovë
- Ndërrimet në njësinë J3 Air të KFOR-it
- Rregullohen sistemet e mjeteve ajrore pa pilot
- Vizita e delegacionit të Byrosë së Sigurisë së Transportit (TSB) të Hungarisë në AAC
- Sezoni Veror 2014 i fluturimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”
- Programi nxitës synon rritjen e trafikut në Aeroportin e Prishtinës
- Autorial nga Kreshnik Gashi: Misteri i fluturimit MH 370
- Viti 2013 – Shumë i sigurt për aviacionin civil
- Ndihma shtetërore në aviacion: KE-ja ka miratuar udhëzime të reja për ndihmën shtetërore për aeroportet dhe kompanitë ajrore
- Një Pyetje: Çfarë domethënie kanë shiritat në uniformën e ekuipazhit?

 

Lexim të këndshëm!

AAC-ja ka aprovuar programin nxitës të ANP "Adem Jashari" LKIA

Përmes Vendimit nr. 02/ZDP/VE/2014 të datës 6 mars 2014, Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së ka aprovuar programin nxitës të operatorit LKIA të ANP "Adem Jashari". Vendimi dhe programi nxitës (vetëm në anglisht) janë publikuar në faqen e AAC-së në internet.

Buletini 37 - mars 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 37 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Publikohet “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013”
- AAC-ja prezantoi rregullat mbi aviacionin e përgjithshëm
- Të rejat legjislative nga AAC-ja
- Zhvillime të reja në sektorin e mjekësisë aeronautike në AAC
- Statistikat e destinacioneve të mëtejme
- Autorial nga Minir Istrefi, Inspektor i aerodromeve: Mbrojtja e aeroporteve nga goditjet e rrufesë
- Intervistë me hobistët e aviacionit: Aviacioni si hobi: mënyra tjetër për të qenë afër aviacionit
- A e keni ditur se: 1086 udhëtarë janë bartur me Boeing 747?
- Një pyetje: Çka do të thotë TCAS?

 

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?
Normal 0 false false false SQ X-NONE X-NONE

Publikohet “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013”

Në fund të muajit shkurt AAC-ja ka publikuar raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” në të cilin janë përmbledhur të gjitha ndodhitë e raportuara në AAC gjatë vitit 2013. Në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, “ndodhia” nënkupton një pengesë operacionale, defekt, gabim apo rrethana të tjera të parregullta që ka ndikuar apo do të mund të ndikonte në sigurinë e fluturimit. Raportimi i ndodhive kontribuon në përmirësimin e sigurisë së aviacionit civil duke mundësuar njohuri më të thellë të ndodhive dhe duke lehtësuar analizimin dhe monitorimin e trendëve për të iniciuar hapa korrektues.

Gjatë vitit 2013 në AAC janë raportuar gjithsej 179 ndodhi të cilat janë klasifikuar dhe kategorizuar varësisht nga ndikimi në sigurinë e aviacionit si dhe nga natyra e tyre. Këto raportime janë bërë nga personeli i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” LKIA, Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror dhe nga kompanitë ajrore. “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara” përmban statistikat e këtyre ndodhive, një përshkrim të shkurtë për secilën kategori të ndodhive, si dhe përshkrimin e disa ndodhive të përzgjedhura. Gjithashtu, të bashkangjitura janë edhe shtojcat që më detajisht shpjegojnë rëndësinë dhe efektet e ndriçimit të aeroplanëve me dritë laserike  dhe fluturimi në kushte atmosferike të këqija.

Raportimi i  ndodhive të pranuara gjatë vitit 2013 në bazë të klasës

Nga numri i përgjithshëm i ndodhive të raportuara, 129 janë klasifikuar si “ndodhi pa ndikim në siguri”, 42 si “incident i konsiderueshëm”, 6 si “incident i madh” dhe 2 si “incident serioz”.  Shumica nga incidentet e raportuara kanë pasur të bëjnë me sulme laserike dhe me ndodhi gjatë operimeve tokësore. Në dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” më detajisht janë të përshkruar edhe disa ndodhi të përzgjedhura.

Me qëllim të caktimit të rregullave mbi Raportimin e Ndodhive në Aviacionin Civil, në vitin 2009 AAC-ja ka nxjerr Rregulloren nr. 1/2009 mbi raportimin e ndodhive në aviacionin civil. Qëllimi i vetëm i raportimit  të ndodhive është parandalimi i  aksidenteve dhe incidenteve,  dhe jo  atribuimi i fajësisë apo përgjegjësisë.

Dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” mund të gjeni këtu.


Ndodhitë e aviacionit të raportuara në Kosovë gjatë vitit 2013. Ngritja e numrit të ndodhive gjatë verës është si rezultat i numrit më të lartë të operimeve. Gjatë këtyre muajve AAC-ja pranoi 14 raportime të ndriçimeve me laser dhe 8 raportime të goditjeve të shpezëve.

Buletini 36 - shkurt 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 36 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- AAC-ja shpreh shqetësimin për rastet e ndriçimit të aeroplanëve me laser

- Qielli i Vetëm Evropian: Programi ISIS II mbështet Republikën e Kosovës në zbatimin e detyrimeve ligjore në fushën e navigacionit ajror

- Të rejat legjislative në fushën e aviacionit civil nga Ministria e Infrastrukturës

- Pjesëmarrja e AAC-së së Kosovës në takimin e tetë të PKA-së

- Dita e Vitit të Ri 2014 shënoi 100 vjet të aviacionit komercial

- Rezultatet globale të sigurisë së fluturimeve për vitin 2013

- Autorial nga z. Kushtrim Musa: Inspektorët e AACK-së përfshihen në listën e inspektorëve të AAC-së së Shqipërisë

- Intervistë me z. Ilir Mehmedi: Një karrierë e pasur profesionale e kurorëzuar me titullin doktor shkence në aviacion

-Një pyetje: Sa janë të qëndrueshëm xhamat në kabinë të aeroplanit?

 

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?

Komunikatë për media: Ndriçimi i aeroplanëve me dritë laserike

There are no translations available.

Gjatë vitit të kaluar dhe sivjet është raportuar një numër i konsiderueshëm i rasteve te drejtimit të dritës së laserëve në aeroplanë civilë.

Drejtimi i dritës laserike në një aeroplan civil, gjegjësisht në kabinën e pilotëve, në fazën e përgatitjes për aterrim, gjatë aterrimit, apo gjatë fazës se ngjitjes, kur aeroplani ndodhet në lartësi të ulët, ndër të tjera mund të shkaktojë një verbim momental të pilotëve dhe potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë e fluturimit.

Ndërhyrjet e tilla, që konsiderohen si rrezikim i operimeve të aviacionit civil, janë të dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Policia e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe ANP “Adem Jashari” – Kontrolli Ajror kanë zhvilluar një procedurë reagimi, e cila mundëson që patrullat e policisë të jenë brenda pak minutash në vendin e identifikuar të burimit të rrezes laser që i është drejtuar një aeroplani.

Edhe pse për dikë mund të duket si lojë, kjo lojë rrezikon jetë njerëzish dhe autori i veprës mund të përfundojë në burg.

Kurrë mos i ndriçoni aeroplanët me dritë laseri!

AAC-ja mat kënaqshmërinë me shërbimet e saj

There are no translations available.

Sikurse në vitin 2012, edhe në dhjetor të 2013-s, AAC-ja ka bërë matjen e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve që i ofron ky autoritet.

Përmes një pyetësori të shkurtër, AAC-ja ka kërkuar mendimin e atyre që mund të vlerësojnë nivelin dhe cilësinë e dokumenteve që i harton AAC-ja, shërbimeve gjatë certifikimeve dhe licencimeve të ndryshme, aktiviteteve mbikëqyrëse të AAC-së te operatorët e aviacionit civil, etj.
Një numër i madh i atyre që janë përzgjedhur për t’u pyetur nga industria e aviacionit, i është përgjigjur pyetësorit të AAC-së.

Përgjigja që AAC-ja ka pranuar nga pyetësori është mjaft e kënaqshme dhe tregon se industria që rregullohet nga ky autoritet beson se AAC-ja harton me qartësi dhe saktësi rregulloret, manualet udhëzues dhe dokumentet tjera, se personeli i AAC-së është gjithmonë i gatshëm të asistojë industrinë, se transparenca nuk mungon në këtë autoritet dhe se kompetenca dhe profesionalizmi i personelit është në një nivel mjaft të lartë. Respondentët i janë përgjigjur pyetësorit elektronik përmes një web platforme, e cila ka ofruar edhe mundësinë e anonimitetit për ata që nuk kanë dashur të identifikohen.

Përveç matjes së jashtme, AAC-ja ka realizuar edhe matjen e brendshme të kënaqshmërisë, e cila bëhet çdo vit me qëllim të marrjes së rekomandimeve për përmirësim nga vetë personeli i AAC-së.

Rekomandimet nga të dyja matjet janë shqyrtuar në mbledhjen për rishikim të menaxhimit, e cila si çdo vit, është mbajtur në AAC gjatë dhjetorit. Një numër i madh i rekomandimeve nga matja e kënaqshmërisë ka zënë vend në planin e veprimit të AAC-së për vitin 2014.

Matja e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve të AAC-së bëhet në kuadër të mirëmbajtjes së sistemit për menaxhim të cilësisë dhe në mbështetje të zbatimit të politikës së AAC-së për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit të brendshëm të punës.

Shikoni prezantimin me rezultatet e dala nga kjo matje.