Ballina | Lajme

Latest News

AAC-ja publikon raportin në lidhje me OK-RUU-10

AAC-ja ka publikuar raportin e hetimit të rastit të aterrimit të paautorizuar të aeroplanit me shenjë fluturimi OK-RUU-10, më 19 shkurt, në aerodromin e Gjakovës.

Buletini 47 - mars 2015

There are no translations available.

 

Kemi botuar Buletinin nr. 47 të AAC-së për muajin mars 2015.

Në këtë numër:

- Intervistë me z. Fadil Gërguri: Federata Aeronautike – ombrellë e zhvillimit të sporteve aeronautike në Kosovë

- Përshtypjet e pilotëve kosovar të paraglajdit mbi procesin e licencimit nga AAC-ja

- LOC-I: Prioriteti nr. 1 i ICAO-s sa i përket sigurisë së fluturimeve

- Përcjellje globale e mjeteve ajrore të pajisura me ADS-B

- Ngritje trafiku në shkurt në ANP “Adem Jashari”

- Pasqyra e trafikut ajror në Evropë gjatë muajit janar

- Autorial nga Minir Istrefi: Fushat ajrore në Republikën e Kosovës

- Intervistë me Miran Zagragjën, hobistin e aviacionit i cili operon një marrës ADS-B

- Një pyetje: Cilët janë aeroplanët më të çuditshëm në botë?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

AAC publikon raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2014”

AAC-ja ka publikuar raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2014” në të cilin janë përmbledhur të gjitha ndodhitë e raportuara në AAC gjatë vitit 2014. Në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, “ndodhia” nënkupton një pengesë operacionale, defekt, gabim apo rrethana të tjera të parregullta që ka ndikuar apo do të mund të ndikonte në sigurinë e fluturimit. Raportimi i ndodhive kontribuon në përmirësimin e sigurisë së aviacionit civil duke mundësuar njohuri më të thellë të ndodhive dhe duke lehtësuar analizimin dhe monitorimin e trendëve për të iniciuar hapa korrektues.

 

Gjatë vitit 2014 në AAC janë raportuar gjithsej 174 ndodhi të cilat janë klasifikuar dhe kategorizuar varësisht nga ndikimi në sigurinë e aviacionit si dhe nga natyra e tyre. Këto raportime janë bërë nga personeli i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” LKIA, Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror dhe nga kompanitë ajrore. “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara” përmban statistikat e këtyre ndodhive, një përshkrim të shkurtë për secilën kategori të ndodhive, si dhe përshkrimin e disa ndodhive të përzgjedhura.

 

stats 

Raportimi i ndodhive të pranuara gjatë vitit 2014 në bazë të klasës

 

Me qëllim të caktimit të rregullave mbi Raportimin e Ndodhive në Aviacionin Civil, në vitin 2009 AAC-ja ka nxjerr Rregulloren nr. 1/2009 mbi raportimin e ndodhive në aviacionin civil. Qëllimi i vetëm i raportimit  të ndodhive është parandalimi i aksidenteve dhe incidenteve, dhe jo  atribuimi i fajësisë apo përgjegjësisë.

 

Dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2014” në gjuhen angleze mund të shkarkoni këtu.

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet më 10 mars 2015, me fillim në ora 10:00, në zyrat e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, lagjja "Arbëria", rruga "Ahmet Krasniqi" p.n., Prishtinë.

AAC-ja publikon raportin për gjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës

Normalizimi  i  plotë i  hapësirës  së  ulët ajrore  të  Kosovës, që pritet të ndodhë së shpejti, do të ketë efekt direkt në rritjen e shfrytëzuesve të  aviacionit  të  përgjithshëm, dhe AAC-ja pret të ketë shtim të  aplikuesve  që  synojnë  të përdorin fushat ajrore në Republikën e Kosovës  për  shërbime të aviacionit të përgjithshëm.

Me qëllim të promovimit dhe stimulimit të zhvillimit të aviacionit të përgjithshëm në Republikën e Kosovës dhe me qëllim të ofrimit të informatave fillestare  për  aplikuesit eventualë për  shfrytëzim  të fushave ajrore, AAC-ja ka bërë analizën e gjendjes ekzistuese të  të  gjitha  fushave  ajrore  në vend, si një kategori e veçantë e aerodromeve.   

Përgatitja e këtij  dokumenti është bërë duke analizuar gjendjen fizike dhe karakteristikat tjera të të gjitha fushave që janë  identifikuar në territorin e Republikës së Kosovës nga inspektorët e AAC-së. Inspektorët e AAC-së, pjesëmarrës në përgatitjen e këtij dokumenti, kanë vizituar secilën nga këto fusha dhe me atë rast kanë  bërë  një  vlerësim  preliminar të gjendjes fizike dhe të  infrastrukturës  së  fushave ajrore.

Në territorin e Republikës së Kosovës janë 12 fusha ajrore, të ndërtuara kryesisht ndërmjet viteve 1970 dhe 1987. Bazuar në vlerësimet e bëra gjatë vizitave si dhe informatave të mbledhura rreth fushave ajrore ekzistuese, mund të konkludohet se në shumicën e fushave  ajrore vërehen dëmtime serioze  të  pistave, disa prej tyre janë të mbuluara me mbeturina  dhe materiale inerte, apo janë duke u shfrytëzuar për qëllime që nuk lidhen me aviacionin civil.

Megjithatë, sipas vlerësimit të ekipit të inspektorëve të AAC-së, 5 nga 12 fushat ajrore janë në gjendje  më të mirë fizike dhe infrastrukturore. Këto fusha mund të rifunksionalizohen për destinimin primar të  tyre, që është aviacioni i përgjithshëm, me një investim dhe  mirëmbajtje  minimale, përderisa  për  të  tjerat duhen investime të konsiderueshme.

Raporti i plotë i AAC-së për gjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës mund të gjendet në këtë lidhje Interneti.

Buletini 46 - shkurt 2015

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 46 të AAC-së për muajin shkurt 2015.

Në këtë numër:

- Një vështrim nga Ministri Zharku

- Ripërtërihen licencat e kontrollorëve të trafikut ajror të ANP “Adem Jashari” – Kontrolli Ajror

- Në AAC mbahet trajnimi për menaxhim të sigurisë në aviacionin civil

- AAC-ja ka vlerësuargjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës

- ANP “Adem Jashari” shërbeu 1,404,775 udhëtarë në vitin 2014

- Rrymat e ajrit çojnë aeroplanin e “British Airways” përtej Atlantikut në kohë rekorde

- Vazhdon beteja e prodhuesve Boeing dhe Airbus për shitjen e aeroplanëve

- Autorial nga Dr. Driton Avdiu: Diabeti dhe fluturimi - sfidat dhe mundësitë

- Një pyetje: Për sa minuta duhet të arrijnë zjarrfikësëit te aeroplani në rast emergjence?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet me datë 14 shkurt 2015, me fillim në ora 10:00, në zyret e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Lagjja Arbëria, Rruga Ahmet Krasniqi p.n. Prishtinë.

Statistikat e udhëtarëve dhe fluturimeve për vitin 2014

AAC-ja ka publikuar statistikat e udhëtarëve dhe fluturimeve për ANP “Adem Jashari” për vitin 2014. Një shpjegim më i hollësishëm i tyre do të jepet në Buletinin e AAC-së “Aviatori” nr. 46 që do të publikohet në fillim të shkurtit.

Buletini 45 - janar 2015

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 45 të AAC-së për muajin janar 2015.

Në këtë numër:

- Me gjithë faktin se është karakterizuar me disa aksidente të profilit të lartë, viti 2014 ishte më i sigurti i aviacionit deri më tani

- AAC-ja merr vlerësim shumë pozitiv për shërbimet që ofroi në 2014

- Licencohen paraglajdistët e parë në Republikën e Kosovës

- Konferenca e aviacionit u përmbyll me sukses

- Raportimi i ndodhive gjatë vitit 2014

- Ngritje trafiku në dhjetor

- Vazhdon bashkëpunimi në mes të AAC-së së Shqipërisë dhe të Kosovës

- Realizohet auditimi i sigurisë në Kontrollin Ajror - ANP “Adem Jashari”

- Autorial nga Arianit Dobroshi: Kufiri mes hapësirës ajrore dhe kozmosit

- Intervistë: Viosa Turjaka – kontrollorja e parë kosovare e trafikut ajror

- Rënia e çmimit të naftës përmirëson rentabilitetin e kompanive ajrore dhe sjell përfitime për konsumatorin

- Gjykata e BE-së:  “Hapja e dyerve të aeroplanit është vendimtare në përcaktimin e vonesës”

- Foto lajm: entuziastët e “planespotting”

- Foto lajm: A350-shi i parë në botë mbërriti në Katar

-Një pyetje: Cilat janë ulëset më të sigurta në aeroplan?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

U përmbyll me sukses Konferenca e Aviacionit

Më 8 dhjetor 2014, në Prishtinë, Autoriteti i Aviacionit Civil i përkrahur nga operatori i ANP “Adem Jashari” organizoi një konferencë kushtuar aviacionit civil në Kosovë me titull “Mundësitë dhe sfidat e aviacionit civil në Kosovë”.

Konferenca u mbajt me rastin e 7 dhjetorit – “Ditës ndërkombëtare të aviacionit civil” si dhe 100 vjetorit të fluturimit të parë komercial. Konferenca u ndoq nga përfaqësues të institucioneve relevante, të industrisë së aviacionit, përfaqësues të disa ambasadave dhe mysafir të huaj.

Konferenca u hap nga Ministri i Infrastrukturës, z Fehmi Mujota, i cili duke i uruar të pranishmit nga komuniteti i aviacionit për ditën ndërkombëtare të tyre, tha: “Aseti më i çmuar i Republikës së Kosovës në fushën e aviacionit janë njerëzit që e duan këtë punë dhe e kryejnë çdo ditë me përkushtim dhe profesionalizëm të madh. Unë jam krenar me stafin e Autoritetit të Aviacionit Civil, Aeroportit të Prishtinës dhe Agjencisë sonë të shërbimeve të navigacionit ajror, të cilët, bashkë me personelin e kompanive të shumta ajrore, garantojnë shërbime të sigurta në përputhje me standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil dhe kuadrin ligjor të BE-së.” Z. Mujota zbuloi se vitin e ardhshëm Kosova do të jetë nikoqire e takimit të Komitetit të Përbashkët të Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit, me ç’rast shprehu shpresën e tij se Kosova do të kalojë në Fazën II të kësaj Marrëveshjeje.

Tri temat që u trajtuan në formë paneli ishin:

-   “Anëtarësimi i Republikës së Kosovës në organizata ndërkombëtare të aviacionit dhe integrimi i saj në Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit” me përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Ministria e Integrimit Evropian.

- “Normalizimi i hapësirës ajrore dhe zhvillimi i aviacionit të përgjithshëm në Kosovë” me përfaqësues nga ANP “Adem Jashari” - Kontrolli Ajror, KFOR-i, Federata Aeronautike e Kosovës dhe Autoriteti i Aviacionit Civil.

- “Strategjia e zhvillimit të trafikut, resurseve njerëzore dhe infrastrukturës në
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës
” me përfaqësues nga Departamenti për Partneritet Publiko-Privat në Ministrinë e Financave, ANP “Adem Jashari” LKIA dhe Adria Airways.

Që të tri sesionet në panel zgjuan interesim e debat në sallë dhe u përshkuan me pyetje interesante nga audienca.

Pjesë interesante e konferencës ishin prezantimet e tre ligjëruesve mysafirë. Z. Cavan Fabris, Zyrtar ekonomik dhe komercial në Ambasadën Amerikane në Prishtinë, foli për involvimin e Qeverisë amerikane në zhvillimin e sektorit të aviacionit civil, përfshirë edhe  procesin e partneritetit publiko-privat në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, duke e konsideruar atë një nga koncesionet më të mira dhe një model që ia vlen të konsultohet. Ai inkurajoi të pranishmit për të përdorur aviacionin për rritjen ekonomike.

Z. Omer Pita nga Agjencia e Aviacionit Civil Kroat prezantoi rrugën e mundimshme por të suksesshme të Agjencisë së tij për t’u transformuar nga një Agjenci me gjetje të hapura nga Agjencia Evropiane për Sigurinë e Aviacionit (EASA) dhe Agjencia Federale e Aviacionit të SHBA-së (FAA) në vitin 2008, në një ndër agjencitë më të mira rregullatore të aviacionit civil në BE. Ai tha se për këto arritje, kyçe ishin pavarësia operative dhe financiare si dhe skema konkurruese e kompensimit.

Z. Walter Reimann, Zëvendëspresident për çështje ndërkombëtare dhe aeropolitike në Austrian Airlines dha një pasqyrë të kompanisë së tij, fokusit të  saj kah Lindja dhe historisë së pranisë në Kosovë.

Autoriteti i Aviacionit Civil do të publikojë një raport të plotë të kësaj konference duke përfshirë edhe konkluzionet në buletinin e saj të ardhshëm mujor në fillim të janarit.

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet me datë 13 dhjetor 2014, me fillim në ora 10:00, në zyret e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Lagjja Arbëria, Rruga Ahmet Krasniqi p.n. Prishtinë.