Home | Vesti

Latest News

CAA publishes report related to OK-RUU-10

There are no translations available.

The CAA has published an investigation report on the case of unauthorised landing of the airplane with markings OK-RUU-10 on 19 February, at Gjakova aerodrome.

Buletini 47 - mars 2015

There are no translations available.

 

Kemi botuar Buletinin nr. 47 të AAC-së për muajin mars 2015.

Në këtë numër:

- Intervistë me z. Fadil Gërguri: Federata Aeronautike – ombrellë e zhvillimit të sporteve aeronautike në Kosovë

- Përshtypjet e pilotëve kosovar të paraglajdit mbi procesin e licencimit nga AAC-ja

- LOC-I: Prioriteti nr. 1 i ICAO-s sa i përket sigurisë së fluturimeve

- Përcjellje globale e mjeteve ajrore të pajisura me ADS-B

- Ngritje trafiku në shkurt në ANP “Adem Jashari”

- Pasqyra e trafikut ajror në Evropë gjatë muajit janar

- Autorial nga Minir Istrefi: Fushat ajrore në Republikën e Kosovës

- Intervistë me Miran Zagragjën, hobistin e aviacionit i cili operon një marrës ADS-B

- Një pyetje: Cilët janë aeroplanët më të çuditshëm në botë?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

CAA has published Occurrence Reporting Overview 2014

There are no translations available.

CAA has published the document Occurrence Reporting Overview 2014 which contains data for all occurrences reported to CAA during 2014. Pursuant to legislation in force in the Republic of Kosovo, “occurrence” means an operational interruption, defect, fault or other irregular circumstance that has or may have influenced flight safety. Occurrence reporting contributes to the improvement of safety of civil aviation through better knowledge of these occurrences to facilitate analysis and trend monitoring for initiating corrective actions.

During 2014, a total number of 174 occurrences were reported to CAA, which were classified and categorised based on their severity and type. Those occurrences have been reported from personnel working at Prishtina International Airport Adem Jashari LKIA, Air Navigation Services Provider and airlines. Occurrence reporting overview 2014 contains statistics, a short explanation of each category and short descriptions of some of the occurrences.

stats

Number of ORs received in 2014 according to occurrence class

For the purpose of setting out the rules on occurrence reporting in civil aviation, CAA published in 2009 the Regulation nr. 1/2009 on Occurrence Reporting in Civil Aviation. The ultimate goal of occurrence reporting is the prevention of incidents and accidents and not attribution of blame or liability.

The document Occurrence Reporting Overview 2014 is available for download from this link.

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet më 10 mars 2015, me fillim në ora 10:00, në zyrat e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, lagjja "Arbëria", rruga "Ahmet Krasniqi" p.n., Prishtinë.

AAC-ja publikon raportin për gjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës

There are no translations available.

Normalizimi  i  plotë i  hapësirës  së  ulët ajrore  të  Kosovës, që pritet të ndodhë së shpejti, do të ketë efekt direkt në rritjen e shfrytëzuesve të  aviacionit  të  përgjithshëm, dhe AAC-ja pret të ketë shtim të  aplikuesve  që  synojnë  të përdorin fushat ajrore në Republikën e Kosovës  për  shërbime të aviacionit të përgjithshëm.

Me qëllim të promovimit dhe stimulimit të zhvillimit të aviacionit të përgjithshëm në Republikën e Kosovës dhe me qëllim të ofrimit të informatave fillestare  për  aplikuesit eventualë për  shfrytëzim  të fushave ajrore, AAC-ja ka bërë analizën e gjendjes ekzistuese të  të  gjitha  fushave  ajrore  në vend, si një kategori e veçantë e aerodromeve.   

Përgatitja e këtij  dokumenti është bërë duke analizuar gjendjen fizike dhe karakteristikat tjera të të gjitha fushave që janë  identifikuar në territorin e Republikës së Kosovës nga inspektorët e AAC-së. Inspektorët e AAC-së, pjesëmarrës në përgatitjen e këtij dokumenti, kanë vizituar secilën nga këto fusha dhe me atë rast kanë  bërë  një  vlerësim  preliminar të gjendjes fizike dhe të  infrastrukturës  së  fushave ajrore.

Në territorin e Republikës së Kosovës janë 12 fusha ajrore, të ndërtuara kryesisht ndërmjet viteve 1970 dhe 1987. Bazuar në vlerësimet e bëra gjatë vizitave si dhe informatave të mbledhura rreth fushave ajrore ekzistuese, mund të konkludohet se në shumicën e fushave  ajrore vërehen dëmtime serioze  të  pistave, disa prej tyre janë të mbuluara me mbeturina  dhe materiale inerte, apo janë duke u shfrytëzuar për qëllime që nuk lidhen me aviacionin civil.

Megjithatë, sipas vlerësimit të ekipit të inspektorëve të AAC-së, 5 nga 12 fushat ajrore janë në gjendje  më të mirë fizike dhe infrastrukturore. Këto fusha mund të rifunksionalizohen për destinimin primar të  tyre, që është aviacioni i përgjithshëm, me një investim dhe  mirëmbajtje  minimale, përderisa  për  të  tjerat duhen investime të konsiderueshme.

Raporti i plotë i AAC-së për gjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës mund të gjendet në këtë lidhje Interneti.

Buletini 46 - shkurt 2015

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 46 të AAC-së për muajin shkurt 2015.

Në këtë numër:

- Një vështrim nga Ministri Zharku

- Ripërtërihen licencat e kontrollorëve të trafikut ajror të ANP “Adem Jashari” – Kontrolli Ajror

- Në AAC mbahet trajnimi për menaxhim të sigurisë në aviacionin civil

- AAC-ja ka vlerësuargjendjen e fushave ajrore në Republikën e Kosovës

- ANP “Adem Jashari” shërbeu 1,404,775 udhëtarë në vitin 2014

- Rrymat e ajrit çojnë aeroplanin e “British Airways” përtej Atlantikut në kohë rekorde

- Vazhdon beteja e prodhuesve Boeing dhe Airbus për shitjen e aeroplanëve

- Autorial nga Dr. Driton Avdiu: Diabeti dhe fluturimi - sfidat dhe mundësitë

- Një pyetje: Për sa minuta duhet të arrijnë zjarrfikësëit te aeroplani në rast emergjence?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mbahet me datë 14 shkurt 2015, me fillim në ora 10:00, në zyret e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Lagjja Arbëria, Rruga Ahmet Krasniqi p.n. Prishtinë.

Passenger and Flight Statistics for 2014

ACV je objavilo statistike o broju putnika i broju letova na MAP "Adem Jashari" za 2014. godinu. Detaljna objašnjenja će biti prikazana u biltenu ACV-a "Aviatori" br. 46 (samo na albanskom jeziku), koji će biti objavljen početkom februara.

Buletini 45 - janar 2015

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 45 të AAC-së për muajin janar 2015.

Në këtë numër:

- Me gjithë faktin se është karakterizuar me disa aksidente të profilit të lartë, viti 2014 ishte më i sigurti i aviacionit deri më tani

- AAC-ja merr vlerësim shumë pozitiv për shërbimet që ofroi në 2014

- Licencohen paraglajdistët e parë në Republikën e Kosovës

- Konferenca e aviacionit u përmbyll me sukses

- Raportimi i ndodhive gjatë vitit 2014

- Ngritje trafiku në dhjetor

- Vazhdon bashkëpunimi në mes të AAC-së së Shqipërisë dhe të Kosovës

- Realizohet auditimi i sigurisë në Kontrollin Ajror - ANP “Adem Jashari”

- Autorial nga Arianit Dobroshi: Kufiri mes hapësirës ajrore dhe kozmosit

- Intervistë: Viosa Turjaka – kontrollorja e parë kosovare e trafikut ajror

- Rënia e çmimit të naftës përmirëson rentabilitetin e kompanive ajrore dhe sjell përfitime për konsumatorin

- Gjykata e BE-së:  “Hapja e dyerve të aeroplanit është vendimtare në përcaktimin e vonesës”

- Foto lajm: entuziastët e “planespotting”

- Foto lajm: A350-shi i parë në botë mbërriti në Katar

-Një pyetje: Cilat janë ulëset më të sigurta në aeroplan?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Aviation Conference Has Been Successfully Concluded

There are no translations available.

On December 8, 2014, in Pristina, the Civil Aviation Authority, supported by the operator of ANP Adem Jashari, organized a conference dedicated to civil aviation in Kosovo entitled “Opportunities and challenges of civil Aviation in Kosovo”.

The conference was held on the occasion of 7 December - International Civil Aviation Day and the 100th anniversary of the first commercial flight. Conference attendees included representatives of relevant public institutions, the aviation industry, representatives of several embassies and foreign guests.

The conference was opened by the Kosovo Minister of Infrastructure, Mr. Fehmi Mujota, who congratulated the participants of the aviation community for their international day, stating: "The most valuable asset of the Republic of Kosovo in the aviation field are its people who love this job and carry it out daily with dedication and high professionalism. I am proud of the Civil Aviation Authority, Prishtina Airport and Air Navigation Service Agency staff, who, along with numerous personnel from airline companies guarantee safe services in accordance with the standards of the International Civil Aviation Organization and legal framework of the EU." Mr. Mujota revealed that next year Kosovo will host the Joint Committee meeting of the European Common Aviation Area, as he expressed his expectation that Kosovo would go into Phase II of this Agreement.

The three topics discussed in panel form were:

- The Republic of Kosovo's membership in international aviation organizations and integration into the European Common Aviation Area with representatives from the Ministry of Foreign Affairs, Civil Aviation Authority and the Ministry of European Integration.

- Normalization of aerospace and general aviation development in Kosovo with representatives from PIA Adem Jashari - ATC, KFOR, Kosovo Aeronautical Federation and the Civil Aviation Authority.

- Traffic development, human resources and infrastructure development at Prishtina Iinternational Airport with representatives from the Department of Public-Private Partnership of the Ministry of Finance, PIA Adem Jashari LKIA and Adria Airways.

All three panel sessions of the debate raised interest and were characterized by interesting questions from the audience.

An interesting part of the conference were the presentations of the three guest speakers. Mr. Cavan Fabris, Economic and Commercial Officer at the US Embassy in Prishtina, spoke to US Government involvement in the development of the civil aviation sector including the process of public-private partnership at PIA, considering it one of the best concessions and a model that is worth consulting.  He encouraged those present to take advantage of aviation for economic growth.

Mr. Omer Pita from Croatian Civil Aviation Agency presented the difficult but successful path of his agency to be transformed from an agency with open findings from the European Aviation Safety Agency (EASA) and Federal Aviation Agency (FAA) in 2008 into one of the best civil aviation regulatory agency in the EU.  He said that for these achievements key were operational and financial independence and a competitive compensation scheme.

Mr. Walter Reimann, VP for International and Aeropolitical Affairs at Austrian Airlines, gave an overview of his company, its focus to the East and history of presence in Kosovo.

Civil Aviation Authority will publish a full conference report including its conclusions on its next monthly bulletin in early January.

OBAVEŠTENJE! Organizovanje teorijskog ispita za pilotsku dozvolu paraglajdera

Obaveštavamo sve kandidate koji su aplicirali da ucestvuju u teorijskom ispitu za pilotsku dozvolu paraglajdera, da će se ovaj ispit biti održan 13 decembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Naselje Arberia, Ulica Ahmet Krasniqi b.b. Priština.