Home | Vesti

Latest News

Trend dvocifrenog rasta putničkog saobraćaja na Aerodromu u Prištini je nastavljen

Tokom juna ove godine, usluge Međunarodnog Aerodroma u Prištini "Adem Jashari" je koristilo ukupno 141.179 putnika. Ova brojka predstavlja rast od 10,5 % u odnosu na jun prošle godine, kada je aerodrom uslužio 127.813 putnika. Rast u junu dolazi kao nastavak naglog povećanja broja putnika u prošlim mesecima, od januara do maja, u poređenju sa istim periodom tokom prošle godine.

U periodu od januara do juna ove godine MAP "Adem Jashari" je uslužio ukupno 776.502 putnika, što predstavlja rast od 15 % u odnosu na isti period prošle godine.

Osoblje ACV organizovalo akciju dobrovoljnog davanja krvi

Četvrti put u poslednje tri godine, radnici ACV-a su se odazvali dobrovoljnoj i humanoj akciji davanja krvi, organizovanoj 29. juna 2016. godine.

Produbljivanje saradnje između ACV-a i EASA-e

Dana 20. juna 2016, Generalni direktor ACV-a, gdin. Dritan Gjonbalaj, se sastao sa izvršnim direktorom Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva (EASA), gdin. Patrick Ky, u sedištu EASA-e u Kelnu, Nemačka. Cilj sastanka je bio da se razmotri višegodišnji zahtev ACV-a za započnjanje pregovora o tehničkim sporazumima između Kosovskog ACV-a i EASA-e, poznate pod nazivom Radni aranžmani.

Gospodin Gjonbalaj je obavestio gospodina Ky o razvoju događaja u oblasti bezbednosti vazduhoplovstva na Kosovu, kao i implementaciji pravnog okvira EU-a u ovoj oblasti, obavezu koju je naša zemlja preuzela potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru (ECAA). On je takođe napomenuo o unapređenju odnosa između Kosova i EU, sa posebnim naglaskom na stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), što je prvi sveobuhvatni ugovor između Kosova i EU i prvi zvanični korak naše zemlje ka pristupanju u EU. Gdin. Gjonbalaj je dodao da, iako smo u prošlosti imali razumevenje za oklevanje EASA-e da stupi u ugovorne odnose sa ACV-om, sada verujemo da stupanje na snagu SSP-a predstavlja snažnu pravnu osnovu za sve organe EU-a da formalizuju saradnju sa relevantnim kosovskim institucijama, uključujući i potpisivanje radnih aranžmana između EASA-e i ACV-a. Gdin. Ky se zahvaliao ACV-u na interesovanju za potpisivanje radnih aranžmana sa EASA-om i potvrdio da sada nema razloga za njihovo odlaganje. Naredne godine očekuje se potpisivanje radnih aranžmana sa EASA-om, nakon inspekcije za utvrđivanje činjeničnog stanja, koju EASA planira da obavi na Kosovu do kraja ove godine.

EASA je specijalizovana agencija EU sa odgovornostima u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva. Agencija je do sada oklevala da stupi u ugovorne aranžmane sa ACV-om iz političkih razloga, izvan obima rada ACV-a ili drugih institucija Republike Kosovo. Potpisivanje radnih aranžmana će ACV-u omogućiti pristup evropskoj bazi podataka o bezbednosti vazduhoplova i postaviće neophodan pravni okvir za obavljanje inspekcija performansi ACV-a od strane EASA u svim oblastima vazduhoplovne bezbednosti, poznatih kao standardizacione inspekcije.

Tokom procesa formalizacije odnosa sa EASA-om, ACV je imalo stalnu podršku Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova i Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju.

Gdin. Ky i gdin. Gjonbalaj u EASA

Obaveštenje o Nacrt-uredbu o Sisteme Bespilotnih Letelica

Nacrt uredbe Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova za Sisteme Bespilotnih Letelica, objavlejn za javnu raspravu na veb stranici ACV-a 18. maja 2016. god, podvrgnut će detaljnoj internoj reviziji zbog brojnih komentara od zainteresovanih strana i sa svrhom bolje koordinacije sa svim državnim organima odgovornih za oblast bezbednosti. Nakon ovog procesa, novi nacrt uredbe objavit će se za javnu raspravu i sve zainteresovane strane će biti obaveštene na vreme o datumu.

Buletini 61 - qershor 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për nivelin menaxhues të AAC-ve të  vendeve anëtare të HPEA-së

- Mbahet punëtoria mbi skemën e performancës për shërbimet e navigacionit ajror

- Trajnimi praktik lidhur me licencimin e personelit që mirëmban mjetet ajrore

- AAC-ja së shpejti do të bëjë publike faqen e re zyrtare në internet

- Aplikacioni mobil për të drejtat e udhëtarëve është në dispozicion edhe në shqip

- Rritje trafiku prej 11% në maj krahasuar me majin 2015

- Autorial nga Arianit Dobroshi: obligimi i shteteve të BE-së për të siguruar transport ajror publik

- Intervistë me studentin e universitetit gjerman që po kryen praktikën profesionale në AAC

- Madhësia e bagazhit të kabinës në ditët e sotme: çfarë fshihet prapa emrit

- Droni që bën inspektimin e pistës

- Një pyetje: Pse para ngritjes apo uljes së aeroplanit ndalen dritat në kabinë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Buletini 60 - maj 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 60 të AAC-së për muajin maj 2016.

Në këtë numër:

- Komisioni parlamentar për ZHEITI aprovoi njëzëri Raportin e AAC-së për vitin 2015

- AAC-ja ka bërë një auditim vlerësues të Aeroportit të Gjakovës

- Së shpejti fluturime ajrore nga Budapesti për në vendet e Ballkanit

- Rritja e numrit të udhëtarëve në ANP vazhdoi edhe në prill

- Zyrtarë të AAC-së morën pjesë në punëtorinë mbi Programin Universal të Auditimit të Mbikëqyrjes së Sigurisë të ICAO-s

- Autorial me shkas nga Dr. Driton Avdiu: Depresioni dhe fluturimi, temë qendrore e takimit të 36 shkencor të Shoqatës së Mjekëve të Aviacionit të Britanisë së Madhe (AAME)

- Autorial nga Muhamed Luta: Operimet e bazuara në distancë kohore

- Intervistë me Fatjona Gegajn, paraglajdisten e parë të licencuar në Republikën e Kosovës

- Standardi i ri i ICAO-s për emitimet e CO2, e para marrëveshje globale për të mbikëqyrur dhe kufizuar emitimet e avionëve

- Përcjellja e flotës A380 të Emirates përgjatë një dite

- Një pyetje: Çfarë ndodh në qoftë se një aeroplan i madh duhet të bëjë ulje emergjente në një pistë të vogël, pa gjatësi të mjaftueshme për t’u ngritur prapë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Rast broja putnika u ANP je nastavljen i tokom aprila

Tokom aprila, preliminarni broj od 143,367 putnika je koristilo usluge Međunarodnog Aerodroma u Prištini "Adem Jashari" . Ova brojka predstavlja povećanje od 15 % u odnosu na april prošle godine, kada je aerodrom uslužio 125.062 putnika. Rast prometa u aprilu je nastavak značajnog porasta broja putnika tokom marta (22 %) , februara ( 22 % ) i januara ( 13 % ) u odnosu na iste mesece prošle godine.

U periodu od januara do aprila ove godine MAP "Adem Jashari " je uslužio ukupno 493.649 putnika, što predstavlja rast od 17 % u odnosu na isti period prošle godine.

Njoftim: Organizimi i provimit praktik për licencë të pilotit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në provimin praktik për licencë të pilotit të paraglajdit dhe gradimeve të instruktorit, se ky provim do të mbahet më 13 prill 2016, me fillim në ora 08:00, në kodrën e Goleshit.

Significant increase of passenger number in March at PIA Adem Jashari

There are no translations available.

124,048 passengers have flown from/to Pristina International Airport during March. This represents a 22% increase in comparison to March last year when 101,721 passengers were served at this airport. Increase in March comes as a continuation of a significant passenger number increase reported in February (22%) and January (13%) over the same period last year. During the first three months of the year 350,282 passengers flew through PIA Adem Jashari, which represents a 19% increase in comparison with the same period last year.

 

Trend of passenger numbers at PIA over the January-March 2016 period compared to 2015 and 2014

CAA has published Occurrence Reporting Overview 2015

There are no translations available.

CAA has published the document Occurrence Reporting Overview 2015 which contains data for all occurrences reported to CAA during 2015. Pursuant to legislation in force in the Republic of Kosovo, “occurrence” means an operational interruption, defect, fault or other irregular circumstance that has or may have influenced flight safety.

During 2015, a total number of 132 occurrences were reported to CAA, which were classified and categorised based on their severity and type. Those occurrences have been reported from personnel working at Prishtina International Airport "Adem Jashari" LKIA, Air Navigation Services Provider and airlines. Occurrence reporting overview 2015 contains statistics, short explanations of each category and short description for selected occurrences. or15

 ORs received during 2015

For the purpose of setting out the rules on occurrence reporting in civil aviation, CAA has published in 2009 the Regulation nr. 1/2009 on Occurrence Reporting in Civil Aviation. The ultimate goal of occurrence reporting is the prevention of incidents and accidents and not attribution of blame or liability.

The document Occurrence Reporting Overview 2015 is available for download from this link.

Buletini 58 - mars 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 58 të AAC-së për muajin mars 2016.

Në këtë numër:

- Kosova dhe BE-ja diskutuan për aviacionin në kuadër të takimeve të rregullta të DPSA-së

- Kompanitë ajrore nxiten për të fluturuar nga Prishtina

- Afro 21% rritje të numrit të udhëtarëve në shkurt 2016 krahasuar me shkurtin 2015

- Rregullohet përcaktimi i tarifave për shërbimet e navigacionit ajror të ofruara në hapësirën ajrore të kosovës

- Hyn në fuqi rregullorja mbi përmirësimin e performancës së sistemit të aviacionit evropian

- Hyn në fuqi rregullorja mbi telekomunikimet aeronautike

- Stafi i AAC-së dhuron gjak

- Këshilli i ICAO-s ndalon bartjen e dërgesave të joneve të litiumit në aeroplanët e udhëtarëve

- Mjetet ajrore nga epoka komuniste në Shqipëri

- Autorial nga Emir Hiseni: Raportimi dhe hetimi i ndodhive në aviacion

- BE-ja ka publikuar një strategji të re aviacioni

- Një pyetje: Sa kushton një aeroplan?

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?