Home | Vesti

Latest News

Buletini 57 - shkurt 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 57 të AAC-së për muajin shkurt 2016.

Në këtë numër:

- AAC-ja organizoi takimin e nëntë të Komitetit të Përbashkët të HPEA-së

- Komisioni Evropian ka vlerësuar zbatimin e Marrëveshjes HPEA nga autoritetet e Kosovës

- Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror kalon me sukses në kullën e re

- Kroacia mbështet kosovën në fushën e rregullimit ekonomik të tarifave të navigacionit ajror

- Ngritje trafiku në janar në ANP

- 10 rrëzimet e aeroplanëve që ndryshuan aviacionin

- Auorial nga Bajram Xhemaili: Airbus A320 - një pasqyrë e shkurtër

- Certifikohen dy tipe të reja aeroplanësh

- Një pyetje: Çfarë fshihet pas ulëses së aeroplanit?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Kosovo je bilo domaćin devetog sastanka Zajedničkog komiteta ECAA

Dana 28. januara 2016. godine, u Prištini je održan deveti sastanak Zajedničkog komiteta  Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ECAA sporazum). Sastanku su prisustvovale potpisnice ovog sporazuma: Evropska komisija, predstavnici zemalja zapadnog Balkana, kao i predstavnici šest članica EU-a. Takođe je bilo i predstavnika vazduhoplovne industrije.

Zajednički komitet je najviši nadzorni organ Sporazuma i na sastancima ovog tela razmatraju se napreci i izazovi tokom implementacije Sporazuma.

Ministar za infrastrukturu Republike Kosovo, gdin. Lutfi Zharku je održao uvodni govor u ime zemlje domaćina, tokom koje je napomenuo dostignuća i nadu za razvoj civilnog vazduhoplovstva u Republici Kosovo.

Gospodin Karlo Bermejo Acosta, predsednik jedinice za pitanja međunarodnog vazduhoplovstva u Evropskoj komisiji, kao predsedavajući na sastanku, istakao je visok nivo rasta saobraćaja između članica EU i zemalja Zapadnog Balkana, sa godišnjim prosekom  od 8,7% u poslednjih 5 godina, u poređenju sa ukupim rastom u EU od samo 2,5%. On je rekao da u 2015. godini u regionu je usluženo ukupno 11 miliona putnika.

Potom je Zajednički komitet raspravljao o pitanjima vezanih za nelojalnu konkurenciju i državnoj pomoći, vođen državnoj pomoći koju je pružala Makedonija.

Stranke su bile zainteresovane i za različita pravna pitanja u vezi sa ratifikacijom i načinom implementacije Sporazuma.

Predstavnici Komisije su održali prezentacije o dešavanjima u EU u vezi zakonodavstva u oblasti aerodroma, vazduhoplovne bezbednosti i sigurnosti, upravljanja vazdušnim saobraćajem i statusa i planova za sklapanje sporazuma u vazduhoplovstvu sa trećim licima. Prezentaciju o dešavanjima u Evropskoj agenciji za bezbednost vazdušnog saobraćaja i Programa EASA IPA 3 koji finansira Evropska komisija, održao je predstavnik EASA, Mr. Dieter Gaupman.

Gospodin Bermejo Acosta je zaključio sastanak navodeći da se nada da će se stupanje na snagu Sporazuma dogoditi tokom 2016. godine, što može ubrzati održavanje narednog sastanka, koji je odlučeno da se održi u Makedoniji. On je ocenio sastanak kao veoma uspešan i zahvalio se zemlji domaćinu, Kosovu, za podršku.

 

Buletini 56 - janar 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 56 të AAC-së për muajin janar 2016.

Në këtë numër:

- Kënaqshmëria me shërbimet e AAC-së në nivel të lartë

- ANP “Adem Jashari” shërbeu 1,549,198 udhëtarë në vitin 2015, 10% më shumë se në vitin 2014

- Pavarësisht disa aksidenteve të profilit të lartë, viti 2015 ishte viti më i sigurt sipas ASN

- Viti 2015 u përshkua me numër më të vogël të ndodhive në aviacion në Kosovë

- Komisioni Evropian do të vlerësojë autoritetet aeronautike kosovare në fund të janarit

- Ripërtërihen licencat e kontrollorëve të trafikut ajror të ANP-KA “Adem Jashari”

- Ndikimi i motit të ligë në aeroporte

- Realizohet auditimi i sigurisë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës - Kontrolli Ajror “Adem Jashari”

- Organizohet trajnimi në modelim dhe optimizim të hapësirës ajrore të Kosovës

- Autorial nga Arianit Dobroshi: E drejta penale ndërkombëtare në aviacion

- Fraport-i do të menaxhojë 14 aeroporte në Greqi

- Kompanitë më të mira ajrore për vitin 2016 sipas AirlineRatings.com

- Një pyetje: Si mund të festojmë vitin e ri dy herë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Rast saobraćaja na MAP "Adem Jashari" u 2015. godini veći od 10 % u odnosu na 2014. godinu

Međunarodni Aerodrom Priština "Adem Jashari" je tokom 2015. godine uslužio ukupno 1,549,198 putnika, na osnovu statistika operatora LKIA. Ovaj broj predstavlja rast od 10,3% broja putnika usluženih na ovom aerodromu u poređenju sa 2014. kada je usluženo ukupno 1,404,175 putnika. Ostvareno je 6.334 letova, odnosno 5,7% više nego u 2014. godini (5.994).

Germania je vazduhoplovna kompanija koja je uslužila najveći broj putnika, a slede je Adria Airways i Edelweiss. Švajcarska je i dalje najposećenija zemlja, nakon koje su Nemačka i Turska. Cirih, Bazel i Istanbul su tri najpopularnije destinacije za putnike koji putuju iz Prištine.

Detaljne statistike možete naći na sledećem linku.

Rast broja putnika na MAP-u nastavio se i tokom novembra

Rast saobraćaja na Međunarodnom Aerodromu u Prištini "Adem Jashari" nastavljen je i tokom novembra u iznosu od 6.1% više putnika u odnosu na isti mesec 2014. godine, odnosno ukupno 101,226 putnika više.

Do kraja novembra, MAP je uslužio 1,443,714 putnika, odnosno 11.7% više nego u istom periodu prošle godine.

Buletini 55 - dhjetor 2015

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 55 të AAC-së për muajin dhjetor 2015.

Në këtë numër:

- Republika e Kosovës ka parafuar marrëveshje për shërbime ajrore me Shtetin e Katarit
- Progresi në transportin ajror në rajon sipas Raporteve të KE-së
-  NATO relaksoi plotësisht zonën e sigurisë ajrore
-  6% rritje e numrit të udhëtarëve në ANP "Adem Jashari" në nëntor 2015 në krahasim me nëntorin 2014
-  Autorial me shkas nga Besnike Ukmata: MSA-ja dhe transporti ajror
-  Në Prishtinë u mbajt punëtoria për Rregulloren nr. 139/2014 të BE-së  mbi sigurinë e aerodromeve
-  Përfaqësuesit e AAC-së prezantojnë punime shkencore në Konferencën e 4-të ndërkombëtare për MTA/KNV: ENRI-EIWAC 2015
- Mbahet takimi i radhës në kuadër të Iniciativës JSPA
- Autorial nga Arianit Islami: Planifikimi i trajektoreve 4D në shkallë të gjerë
- EasyJet lajmëron një program të veçantë të besnikërisë në ditëlindjen e 20-të
- Studim: Norwegian është kompania më kursyese në karburant në fluturimet transatlantike
- Një pyetje: A nevojitet çelësi për të ndezur aeroplanin?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

College of Applied Technical Sciences “Tempulli” gets certified as Dangerous Goods Training Organization

There are no translations available.

On 4 November 2015 the Civil Aviation Authority of the Republic of Kosovo has certified the College of Applied Technical Sciences “Tempulli” as Dangerous Goods Training Organization.

This certification came as the result of meeting the legal requirements of the Regulation No. 8/2014 on Conditions and methods of transporting dangerous goods by air by the College of Applied Technical Sciences “Tempulli”.

Dvocifreni rast na MAP-u nastavio se i tokom oktobra

Značajan rast saobraćaja na Međunarodnom Aerodromu u Prištini "Adem Jashari" nastavljen je i tokom oktobra u iznosu od 12.7 % više putnika u odnosu na isti mesec 2014. godine, odnosno 125,636 putnika ukupno.

Do oktobra, MAP je uslužio 1,348,970 putnika, odnosno 12.05% više nego u istom periodu prošle godine.

Buletini 54 - nëntor 2015

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 54 të AAC-së për muajin nëntor 2015.

Në këtë numër:

- Kosova dhe Turqia nënshkruajnë dy memorandume bashkëpunimi në ICAN 2015

- AAC-ja do të përfitojë nga projekti EASA IPA 3 gjatë tri viteve

- Rregullorja e re e AAC-së mbi aerodromet e regjistruara

- Në AAC u mbajt punëtori e projektit BEYOND

- U mbajt konferenca e parë mbi të drejtën e transportit dhe sigurimeve

- Mbi 13% rritje e numrit të udhëtarëve në ANP "Adem Jashari" në tetor 2015 në krahasim me tetorin 2014

- Sezoni Dimëror 2015 në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”

- Autorial nga Skender Ahmeti: Përdorimi i helikopterëve në transportin ajror

- Fillon Akademia Virtuale e EASA-s

- Bordi Holandez i Sigurisë: Sistemi i raketave tokë-ajër Buk ka shkaktuar rrëzimin e MH17

- NJË PYETJE: Si ndahet hapësira ajrore?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Dvocifreni rast na MAP-u nastvio se i u septembru

I septembar se ističe sa značajnim porastom saobraćaja na Međunarodnom Aerodromu u Prištini "Adem Jashari" u iznosu od 14,15 % više putnika u odnosu na isti mesec 2014. godine, odnosno 135,301 putnika više.

Do septembra MAP je uslužio 1,216,852 putnika, odnosno 12% više nego u istom periodu prošle godine.

Buletini 53 - tetor 2015

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 53 të AAC-së për muajin tetor 2015.

Në këtë numër:

- Republika e Kosovës pranohet anëtare me të drejta të plota në FAI

- Drejtori i përgjithshëm i AAC-së prezanton Iniciativën JSPA në takimin rajonal të ICAO-s në Budapest

- AAC-të e rajonit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të kontrollit ajror

- Pjesëmarrja e inspektorëve të DSF-së në familjarizimin e përgjithshëm me aeroplanët e familjes A320 të Airbus

- Ngritje e trafikut të udhëtarëve në ANP edhe në shtator

- Me profesionistët kosovarë të aviacionit nëpër botë: Intervistë me Betim Bekteshin

- Rikthehet në skenë aviacioni iranian

- Ukraina ndalon fluturimin e kompanive ajrore ruse në hapësirën e saj ajrore

-  Një pyetje: Pyetjet më të çuditshme nga udhëtarët në fluturim

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?