";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Vesti

Latest News

CAA has certified ANSA

There are no translations available.

On August 19 the Civil Aviation Authority has certified based on EU standards the Air Navigation Services Agency (ANSA) as the provider of air navigation services in the Republic of Kosovo.

Under Article 78 of Law No. 03/L-051 on Civil Aviation and safety, economic sustainability and security criteria stemming out of Regulations No. 9/2009 and 7/2012, which transpose into the internal legal order of the Republic of Kosovo Regulation (EC) No. 550/2004 and Commission Regulation (EC) No. 1035/2011 respectively, CAA certified ANSA as an organisation for the provision of air navigation services for ATS, CNS, AIS and MET services.

The certification process started in 2011 and during this period the CAA conducted thirteen audits of this organisation.

CAA Director, Mr. Dritan Gjonbalaj, congratulated ANSA staff for the cooperation provided to the CAA during the certification process.

Certificate delivery ceremony

Porast broja putnika u MAP nastavljen i u juli

Tokom juli ove godine, usluge Međunarodnog Aerodroma u Prištini "Adem Jashari" je koristilo ukupno 209,053 putnika. Ova brojka predstavlja rast od 8.9 % u odnosu na juli prošle godine, kada je aerodrom uslužio 192,00 putnika. Rast u juli dolazi kao nastavak naglog povećanja broja putnika tokom 2016. godine u poređenju sa istim periodom tokom prošle godine.

U prvih sedam meseci ove godine MAP "Adem Jashari" je uslužio ukupno 985,555 putnika, što predstavlja rast od 13.6 % u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada je imenovala Nadzorni Odbor ACV-a

29. juna 2016, Vlada Republike Kosovo je imenovala Nadzorni Odbor Autoriteta Civilnog Vazduhoplovsta na ovom sastavu:

- G. Samed Dalipi, predsedavajući

- G. Bekim Jashari, član

- Gđa. Adelina Salihu, član

- G. Ardian Gaxherri, član

Trend dvocifrenog rasta putničkog saobraćaja na Aerodromu u Prištini je nastavljen

Tokom juna ove godine, usluge Međunarodnog Aerodroma u Prištini "Adem Jashari" je koristilo ukupno 141.179 putnika. Ova brojka predstavlja rast od 10,5 % u odnosu na jun prošle godine, kada je aerodrom uslužio 127.813 putnika. Rast u junu dolazi kao nastavak naglog povećanja broja putnika u prošlim mesecima, od januara do maja, u poređenju sa istim periodom tokom prošle godine.

U periodu od januara do juna ove godine MAP "Adem Jashari" je uslužio ukupno 776.502 putnika, što predstavlja rast od 15 % u odnosu na isti period prošle godine.

Osoblje ACV organizovalo akciju dobrovoljnog davanja krvi

Četvrti put u poslednje tri godine, radnici ACV-a su se odazvali dobrovoljnoj i humanoj akciji davanja krvi, organizovanoj 29. juna 2016. godine.

Produbljivanje saradnje između ACV-a i EASA-e

Dana 20. juna 2016, Generalni direktor ACV-a, gdin. Dritan Gjonbalaj, se sastao sa izvršnim direktorom Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva (EASA), gdin. Patrick Ky, u sedištu EASA-e u Kelnu, Nemačka. Cilj sastanka je bio da se razmotri višegodišnji zahtev ACV-a za započnjanje pregovora o tehničkim sporazumima između Kosovskog ACV-a i EASA-e, poznate pod nazivom Radni aranžmani.

Gospodin Gjonbalaj je obavestio gospodina Ky o razvoju događaja u oblasti bezbednosti vazduhoplovstva na Kosovu, kao i implementaciji pravnog okvira EU-a u ovoj oblasti, obavezu koju je naša zemlja preuzela potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru (ECAA). On je takođe napomenuo o unapređenju odnosa između Kosova i EU, sa posebnim naglaskom na stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), što je prvi sveobuhvatni ugovor između Kosova i EU i prvi zvanični korak naše zemlje ka pristupanju u EU. Gdin. Gjonbalaj je dodao da, iako smo u prošlosti imali razumevenje za oklevanje EASA-e da stupi u ugovorne odnose sa ACV-om, sada verujemo da stupanje na snagu SSP-a predstavlja snažnu pravnu osnovu za sve organe EU-a da formalizuju saradnju sa relevantnim kosovskim institucijama, uključujući i potpisivanje radnih aranžmana između EASA-e i ACV-a. Gdin. Ky se zahvaliao ACV-u na interesovanju za potpisivanje radnih aranžmana sa EASA-om i potvrdio da sada nema razloga za njihovo odlaganje. Naredne godine očekuje se potpisivanje radnih aranžmana sa EASA-om, nakon inspekcije za utvrđivanje činjeničnog stanja, koju EASA planira da obavi na Kosovu do kraja ove godine.

EASA je specijalizovana agencija EU sa odgovornostima u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva. Agencija je do sada oklevala da stupi u ugovorne aranžmane sa ACV-om iz političkih razloga, izvan obima rada ACV-a ili drugih institucija Republike Kosovo. Potpisivanje radnih aranžmana će ACV-u omogućiti pristup evropskoj bazi podataka o bezbednosti vazduhoplova i postaviće neophodan pravni okvir za obavljanje inspekcija performansi ACV-a od strane EASA u svim oblastima vazduhoplovne bezbednosti, poznatih kao standardizacione inspekcije.

Tokom procesa formalizacije odnosa sa EASA-om, ACV je imalo stalnu podršku Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova i Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju.

Gdin. Ky i gdin. Gjonbalaj u EASA

Obaveštenje o Nacrt-uredbu o Sisteme Bespilotnih Letelica

Nacrt uredbe Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova za Sisteme Bespilotnih Letelica, objavlejn za javnu raspravu na veb stranici ACV-a 18. maja 2016. god, podvrgnut će detaljnoj internoj reviziji zbog brojnih komentara od zainteresovanih strana i sa svrhom bolje koordinacije sa svim državnim organima odgovornih za oblast bezbednosti. Nakon ovog procesa, novi nacrt uredbe objavit će se za javnu raspravu i sve zainteresovane strane će biti obaveštene na vreme o datumu.

Buletini 61 - qershor 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për nivelin menaxhues të AAC-ve të  vendeve anëtare të HPEA-së

- Mbahet punëtoria mbi skemën e performancës për shërbimet e navigacionit ajror

- Trajnimi praktik lidhur me licencimin e personelit që mirëmban mjetet ajrore

- AAC-ja së shpejti do të bëjë publike faqen e re zyrtare në internet

- Aplikacioni mobil për të drejtat e udhëtarëve është në dispozicion edhe në shqip

- Rritje trafiku prej 11% në maj krahasuar me majin 2015

- Autorial nga Arianit Dobroshi: obligimi i shteteve të BE-së për të siguruar transport ajror publik

- Intervistë me studentin e universitetit gjerman që po kryen praktikën profesionale në AAC

- Madhësia e bagazhit të kabinës në ditët e sotme: çfarë fshihet prapa emrit

- Droni që bën inspektimin e pistës

- Një pyetje: Pse para ngritjes apo uljes së aeroplanit ndalen dritat në kabinë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Buletini 60 - maj 2016

There are no translations available.

Kemi publikuar Buletinin nr. 60 të AAC-së për muajin maj 2016.

Në këtë numër:

- Komisioni parlamentar për ZHEITI aprovoi njëzëri Raportin e AAC-së për vitin 2015

- AAC-ja ka bërë një auditim vlerësues të Aeroportit të Gjakovës

- Së shpejti fluturime ajrore nga Budapesti për në vendet e Ballkanit

- Rritja e numrit të udhëtarëve në ANP vazhdoi edhe në prill

- Zyrtarë të AAC-së morën pjesë në punëtorinë mbi Programin Universal të Auditimit të Mbikëqyrjes së Sigurisë të ICAO-s

- Autorial me shkas nga Dr. Driton Avdiu: Depresioni dhe fluturimi, temë qendrore e takimit të 36 shkencor të Shoqatës së Mjekëve të Aviacionit të Britanisë së Madhe (AAME)

- Autorial nga Muhamed Luta: Operimet e bazuara në distancë kohore

- Intervistë me Fatjona Gegajn, paraglajdisten e parë të licencuar në Republikën e Kosovës

- Standardi i ri i ICAO-s për emitimet e CO2, e para marrëveshje globale për të mbikëqyrur dhe kufizuar emitimet e avionëve

- Përcjellja e flotës A380 të Emirates përgjatë një dite

- Një pyetje: Çfarë ndodh në qoftë se një aeroplan i madh duhet të bëjë ulje emergjente në një pistë të vogël, pa gjatësi të mjaftueshme për t’u ngritur prapë?

 

Lexim të këndshëm!

 

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Rast broja putnika u ANP je nastavljen i tokom aprila

Tokom aprila, preliminarni broj od 143,367 putnika je koristilo usluge Međunarodnog Aerodroma u Prištini "Adem Jashari" . Ova brojka predstavlja povećanje od 15 % u odnosu na april prošle godine, kada je aerodrom uslužio 125.062 putnika. Rast prometa u aprilu je nastavak značajnog porasta broja putnika tokom marta (22 %) , februara ( 22 % ) i januara ( 13 % ) u odnosu na iste mesece prošle godine.

U periodu od januara do aprila ove godine MAP "Adem Jashari " je uslužio ukupno 493.649 putnika, što predstavlja rast od 17 % u odnosu na isti period prošle godine.

Njoftim: Organizimi i provimit praktik për licencë të pilotit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në provimin praktik për licencë të pilotit të paraglajdit dhe gradimeve të instruktorit, se ky provim do të mbahet më 13 prill 2016, me fillim në ora 08:00, në kodrën e Goleshit.