Home | Vesti

Latest News

Katalogu i pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të paraglajdit

There are no translations available.

Njoftojmë publikun se kemi publikuar katalogun e pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të paraglajdit, respektivisht Publikimi Teknik TP 22.

Buletini 42 - tetor 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 42 të AAC-së për muajin tetor 2014.

Në këtë numër:

- Rënie e ndjeshme e ndriçimit të aeroplanëve në fluturim me dritë laser

- Delegacioni i Kosovës merr pjesë në punëtorinë e EUROCONTROL-it për “Just Culture”

- Mbahet takimi i ekipit përgatitor të JSPA-së

- Inspektorët nga Shqipëria e Kosova bashkërisht në inspektim në heliportin “Baldushk” të Tiranës

- Fillon detyrën shefi i ri i J3 Air

- Mbahet seminari mbi Skemën e Performancës

- Airbus ka pranuar nga EASA certifikatën e tipit A350-900

- Statistikat e udhëtarëve

- Foto-ilustrim: Ndikimi i jurisprudencës në aviacion

- Foto-ilustrim: Rrjeti i rrugëve ajrore në Evropë

- Nis fluturimet kompania e vetme ajrore evropiane me orar të rregullt me hidroplan

- Intervistë me Albion Idrizin: Fluturi.me – portal i veçantë i transportit ajror në gjuhën shqipe

- Autorial nga Eset Berisha: Shkaktimi i dëmit në tokë nga mjetet ajrore

- Një pyetje: Pse piloti ec rreth aeroplanit para se të niset në fluturim?

 

Lexim të këndshëm!

 

Buletini 43 - nëntor 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 43 të AAC-së për muajin nëntor 2014.

Në këtë numër:

- AAC-ja e Kosovës dhe Autoriteti i Aviacionit hungarez nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

- Aeroporti dëshmon gatishmërinë për  reagim në emergjenca

- Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

- Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

- Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

- Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

- U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

- Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

- Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronët)

- Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

- Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

- Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Lexim të këndshëm!


AAC-ja e Kosovës dhe Autoriteti i Aviacionit hungarez nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Aeroporti dëshmon gatishmërinë për reagim në emergjenca

Risitë e sezonit dimëror të fluturimeve në ANP “Adem Jashari”

Rregullorja e re për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Aktiviteti i paraglajdistëve në Ujman 2-5 tetor 2014

Ç’thotë raporti i KE-së për progresin në transportin ajror në Kosovë dhe vendet e rajonit?

U zgjodh kryesia e Federatës Aeronautike të Kosovës

Në dhjetor mbahet konferenca e aviacionit

Autorial nga Kushtrim Musa: Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronet)

Biznesmeni rus dënohet për shpërndarje të picave me fluturake pa pilot

Shkalla e vlerësuar e vdekjeve në BE-SHBA në aviacionin e përgjithshëm për 1,000 mjete ajrore

Një pyetje: Çfarë luksi ka mundësi t’i ofrohet udhëtarit në aeroplan sot?

Komunikatë e përbashkët për medie nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Policia e Kosovës në lidhje me ndriçimin e mjeteve ajrore me laser

There are no translations available.

Prishtinë, 20 gusht 2014

Referuar rasteve shqetësuese të raportuara gjatë vitit të kaluar si dhe disa rasteve të evidentuara këtë vit, ku persona të pandërgjegjshëm drejtojnë laserët ndriçues në drejtim të aeroplanëve civilë, ju informojmë se veprimet e tilla janë të kundërligjshme dhe njëherit paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë në sigurinë e fluturimit.

Drejtimi i dritës laserike në drejtim të një aeroplani civil, gjegjësisht në kabinën e pilotëve, në fazën e përgatitjes për aterrim, gjatë aterrimit, apo gjatë fazës së ngjitjes, kur aeroplani ndodhet në lartësi të ulët, ndër të tjera mund të shkaktojë një verbim momental të pilotëve dhe potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë e fluturimit.

Veprimet e tilla, nga kushdo qofshin ato, konsiderohen si rrezikim i operimeve të aviacionit civil dhe janë të dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Bazuar në këtë, Policia e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe ANP “Adem Jashari”-Kontrolli Ajror kanë zhvilluar një procedurë reagimi në rastet e tilla, e cila mundëson dhe njëherit lehtëson reagimet  e policisë brenda pak minutash në vendin e identifikuar të burimit të rrezes laser që i është drejtuar një aeroplani.

Të gjithë personat e identifikuar si përdorues dhe drejtues të laserëve ndriçues drejt aeroplanëve në fluturim, do të përballen me procedurat ligjore të sanksionuara në bazë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Kurrë mos i ndriçoni aeroplanët me dritë laseri!

Aplikacioni i BE-së për të drejtat e udhëtarëve në dispozicion edhe në shqip

There are no translations available.

Pasagjerët e bllokuar në aeroporte apo në pritje të bagazheve të humbura tani mund të përdorin  aplikacion mobil për të kontrolluar të drejtat e tyre menjëherë dhe në vendndodhje.

Komisioni Evropian ka lansuar këtë aplikacion në vitin 2013 i cili tani mbulon të gjitha modet e transportit: përmes ajrit, hekurudhës, autobusit ose anijes, ndërsa Ministria e Infrastrukturës dhe Autoriteti i Aviacionit Civil kanë ndihmuar Komisionin Evropian për t’i përkthyer këto aplikacione mobile në gjuhët zyrtare të Kosovës.

Aplikacioni “Të Drejtat Tuaja të Pasagjerit” iu ofron përdoruesve informacion të qartë dhe konciz për të drejtat e tyre gjatë udhëtimit në Bashkimin Evropian, Kosovë, vendet e rajonit, Zvicër, Norvegji, Lihtenshtejn dhe Islandë. Në Kosovë është i aplikueshëm vetëm për udhëtimet përmes ajrit.

Prezantuar në formatin pyetje/përgjigje, aplikacioni u mundëson përdoruesve të identifikojnë me lehtësi problemin të cilin janë duke e përjetuar dhe të marrin një shpjegim të qartë të të drejtave të tyre dhe opsioneve në dispozicion.

Aplikacioni përdor ruajtjen lokale në pajisje për të shmangur nevojën për lidhje të dhënash gjatë udhëtimit. Aplikacioni funksionon në platformat Android, Apple iOS, Blackberry dhe Windows Phone dhe mund shkarkohet duke kërkuar “Your Passanger Rights” në platformën përkatëse ose duke vizituar këtë adresë http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html.

Buletini 40 - qershor 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 40 të AAC-së për muajin qershor 2014.

Në këtë numër:

- Kryeministri Thaçi ka takuar kompanitë ajrore
- Kosova u bë nikoqire e takimeve të Programit ISIS II
- U mbajt takimi i 8-të i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA
- Kosova dhe BE-ja diskutuan edhe për aviacionin civil në kuadër të Dialogut për Stabilizim-Asociim
- Realizohet auditimi i sigurisë në ANP “Adem Jashari” - Kontrolli Ajror
- U mbajt trajnimi mbi ndërgjegjësimin për sigurimin e aviacionit civil
- Organizohet punëtoria në lidhje me sistemin për navigimin satelitorë - GNSS
- U promovua libri “Teoria e Paragllajdizmit”
- ICAO ndërmjetëson marrëveshje mbi aftësinë për përcjelljen globale të fluturimeve
- Autorial nga Arianit Dobroshi: Pronësia dhe kontrolli i kompanive ajrore
- Një Pyetje: Çka ndodhë nëse nuk funksionon një motor gjatë fluturimit

Lexim të këndshëm!


Kosova ishte nikoqire e takimeve të Programit ISIS II

There are no translations available.

Më 13 dhe 14 maj 2014, AAC-ja ishte nikoqire e Takimit të Nivelit të Lartë për Skemën e Performancës së SES-it dhe Takimit të Organit Drejtues të Programit ISIS. Programi ISIS (Implementation of the Single European Sky in South East Europe / Zbatimi i Qiellit të Vetëm Evropian në Evropën Jug-Lindore) është një iniciativë e bashkëpunimit rajonal, e financuar nga Komisioni Evropian, e krijuar në vitin 2008 për të mbështetur shtetet nënshkruese të Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA), duke përfshirë Kosovën, në transponimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së në fushën e menaxhimit të trafikut ajror.

Në këto dy takime të mbajtura në Prishtinë morën pjesë përfaqësues të Komisionit Evropian, Këshillit Rajonal për Bashkëpunim (RCC), Programit ISIS II, ligjërues nga EUROCONTROL dhe AAC-ja e Belgjikës, si dhe përfaqësues nga AAC-të e shteteve partnere të Marrëveshjes HPEA nga rajoni (Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosna e Hercegovina).

Takimi i Nivelit të Lartë u drejtua nga znj. Beatrice Thomas e Komisionit Evropian, e cila mes tjerash falënderoi nikoqirin e takimit. Në fjalën e tij z. Gjonbalaj shprehu kënaqësinë që AAC-ja e Kosovës është nikoqire e të dy takimeve, tregoi për suksesin që AAC-ja ka treguar me ndihmën e Programit ISIS I në përmbushjen e kërkesave të dala nga SES dhe foli për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës duke shprehur pritjet që bashkëpunimi rajonal në kuadër të ISIS II do të ndihmojë në normalizimin e mëtutjeshëm.

Takimi i Nivelit të Lartë kishte për qëllim t’i njoftonte palët për kuadrin rregullator dhe teknik të skemës së performancës së paketës legjislative SES të BE-së, pastaj rolin e Bordit të Vlerësimit të Skemës së Performancës, i cili u prezantua nga z. Michael Gommers i EUROCONTROL-it, dhe përgjegjësitë e autoriteteve mbikëqyrëse në zbatimin e skemës së performancës në suazat e Blloqeve Funksionale të Hapësirës Ajrore (Functional Airspace Blocks – FAB), të prezantuar nga z. Eric de Causemacker  i AAC-së belge.

Takimi i ditës së dytë i Organit Drejtues të Programit ISIS II u hap nga znj. Beatrice Thomas e KE-së dhe z. Gazmend Turdiu, Zv/Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim (RCC), organizatë kjo që bashkëdrejton Programin ISIS II. Pastaj të pranishmit ndoqën prezantime mbi formatin e Programit ISIS II, i cili do të ndërtohet në tri shtylla: transponimi i legjislacionit, skema e performancës dhe bashkëpunimi ndërkufitar.

Palët miratuan konkluzionet e takimeve, të cilat njohin nevojën e përfituesve të ISIS II për të lëvizur në mënyrë graduale në zbatimin e skemës së performancës SES, nënvizojnë nevojën për një periudhë transitore për të zhvilluar proceset si dhe kapacitetet e nevojshme, mbështesin propozimin e Komisionit Evropian që skema e performancës të ketë datë tentative për zbatim të plotë vitin 2020 (periudha referente 3), theksojnë nevojën që planet e zbatimit të jenë të veçanta për çdo shtet, nënvizojnë nevojën për të dedikuar resurset e nevojshme kombëtare për zbatimin e legjislacionit, mbështesin aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të Programit ISIS II, etj.     

Buletini 39 - maj 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 39 të AAC-së për muajin maj 2014.

Në këtë numër:

- Kryeministri Thaçi vizitoi Aeroportin e Gjakovës
- AAC-ja kalon auditimin verifikues për ISO 9001:2008
- U rihap hapësira e lartë ajrore e Kosovës
- AAC-ja, nikoqire e takimit të radhës të programit ISIS
- Kosova u prezantua në seminarin e Shoqatës evropiane të hetuesve të sigurisë ajrore
- Vizita e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës në AAC
- AAC-ja priti homologët nga Shqipëria
- Mbahet takimi në kuadër të Iniciativës JSPA
- Sekretariati i SEETO-s vizitoi autoritetet kosovare përgjegjëse për transport
- Veton Breznica, kualifikohet si pilot oficer e instruktor në aeroplanë civilë pa motor
- Organizohet seminari “Sistemet Multilaterale”
- Risi rregullatore nga ICAO dhe BE-ja
- Pesë aeroportet më të pazakonta në botë
- Autorial nga Muhamed Luta: Trajektoret e fluturimeve 4D: Rrugët ajrore të së ardhmes
- Një pyetje: Çfarë ndodh nëse ndizet zjarr në motor të aeroplanit?

Lexim të këndshëm!

CAA has issued Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft

There are no translations available.

Director General of Civil Aviation Authority of Kosovo has signed Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft. This Regulation lays down requirements on Operation of Aircraft in accordance with respective Standards and Recommended Practices (SARPs) of the International Civil Aviation Organization (ICAO), laid down in Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, 1944. The regulation enters into force on 17 April 2014.

Buletini 38 - prill 2014

There are no translations available.

Kemi botuar Buletinin nr. 38 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Në Maqedoni u mbajt një takim rajonal bashkëpunimi
- Inspektorët e AACSH-së autorizohen të auditojnë në Kosovë
- Ndërrimet në njësinë J3 Air të KFOR-it
- Rregullohen sistemet e mjeteve ajrore pa pilot
- Vizita e delegacionit të Byrosë së Sigurisë së Transportit (TSB) të Hungarisë në AAC
- Sezoni Veror 2014 i fluturimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”
- Programi nxitës synon rritjen e trafikut në Aeroportin e Prishtinës
- Autorial nga Kreshnik Gashi: Misteri i fluturimit MH 370
- Viti 2013 – Shumë i sigurt për aviacionin civil
- Ndihma shtetërore në aviacion: KE-ja ka miratuar udhëzime të reja për ndihmën shtetërore për aeroportet dhe kompanitë ajrore
- Një Pyetje: Çfarë domethënie kanë shiritat në uniformën e ekuipazhit?

Lexim të këndshëm!

CAA has approved PIA Adem Jashari incentive program

There are no translations available.

Through Decion no. 02/ZDP/VE/2014 of 6 March 2014, CAA Director General has approved the incentive program of PIA Adem Jashari operator - LKIA. Decision (in Albanian) and the incentive program are published on CAA's website.