Home | Zakonodavstvo | Uredbe | 2009
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Regulations 2009

Uredba 01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvua
Uredba 02-2009 Registracija i oznacavanje vazduhoplova
Uredba 03-2009 Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA
Uredba 04-2009 Pravila za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda, delova i uređaja, u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine kao i za odobravanje organizacija za proizvodnju i organizacija za projektovanje - ukinuta Uredbom br. 6/2015
Uredba 05/2009 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima - ukinuta Uredbom br. 7/2015
Uredba 06-2009 Uskladjivanje tehnickih propisa i upravnih postupaka u civilnom vazduhoplovstvu - ukinuta Uredbom br. 4/2015
Uredba 07-2009 Uslovi i postupci za sticanje, izdavanje, obnavljanje i produzenje dozvola za pilote vazduhoplova - ukinuta Uredbom br. 5/2015
Uredba 08-2009 Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba
Uredba 09-2009 Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
Uredba 10-2009 Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
Uredba 11-2009 Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem
Uredba 12-2009 Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012
Uredba 13-2009 Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem - ukinuta Uredbom br. 6/2012
Uredba 14-2009 Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja