Ballina | Publikimet | Formularë

Formularë

DG-FRM 3 Application for Granting a Permit/Exemption to Carry Munitions of War and/or Class 1 Dangerous Goods
Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
ANSP change notification
Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body
Aplikacion për Aprovim të Aerodromit
Aplikacion për Certifikatë të Aerodromit
Application for an Air Operator Certificate (AOC)
Application for Approval as a Supplier of Groundhandling Services or a Self-Handler
Application for Approval as an Authorised Medical Examiner (AME)
Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
Application for Approval of Training Programme-s.pdf
Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
Application for AWO Approval
Application for ETOPS Approval
Application for helicopter operations to and from natural helicopter landing sites (NHLS)
Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
Application for Registration of a Facility for PPL Instruction
Kërkesë për regjistrimin e mjetit ajror në Re gjistrin e Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës
Application for Registration of FTO-TRTO
Application for RNAV Approval
Application for RVSM Approval
CAAK-EASA Form 4 - Details of Management Personnel
CAAK.FSD.AMS-FRM 001 Application form Medical Check
CAAK.FSD.AMS-FRM 002 Instruction Page for Completion of the Medical Application Form
DG-FRM 1 Application for Approval to Transport Dangerous Goods by Air Operators of Aircraft Registered in the Republic of Kosovo
DG-FRM 2 Application for permission to transport Dangerous Good by air operators of aircraft NOT registered in the Republic of Kosovo
DG-FRM 4 Application for approval of dangerous goods training programme
DG-FRM 5 Report on transport of dangerous goods by air
DG-FRM 6 Application for Student Registration Numbers
DG-FRM 7 Application for DG Instructor acceptance
Occurrence RF-01 (Occurrence Report)
Occurrence RF-02 (ATC)
Occurrence RF-03 (ATS Engineering)
Occurrence RF-04 (Dangerous Goods)
Occurrence RF-05 (Bird Strike)