Ballina | Publikimet | Publikime teknike

Publikime teknike

Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës
OK-RUU-10 Investigation Report
Report on SAFA Ramp Inspections Conducted in Kosovo 2010
TP 02 - Certifikimi i Aerodromeve
TP 03 - Zonat Mbrojtëse të Aeroportit
TP 05 - Occurrence Reporting in Civil Aviation
TP 07 - Air Operator Certificate - Guidance Material
TP 08 - Ndërtimet në aerodrome
TP 09 - SMS Guidance Material for the Development of SMS Policy Manual
TP 10 - SMS Manual for Maintenance and Flight Operations Organizations
TP 11 - Instructions for Preparation of Continuing Airworthiness Management Exposition
TP 12 - Air Navigation System Safety Assessment Methodology – SAM
TP 13 - SAM – Functional Hazard Identification
TP 14 - SAM – Preliminary System Safety Assessment
TP 15 - SAM – System Safety Assesment
TP 16 - Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë
TP 17 - Approval of Dangerous Goods Training Programmes
TP 18 - Furnizimi i aeroplanëve me karburant
TP 19 - Guide for the Operation of Lasers, Searchlights and Fireworks in the Airspace of the Republic of Kosovo
TP 20 - Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 21 - Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 23 - Kushtet dhe mënyra e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
TP 24 - Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës
TP 25 - Ndriçimi aeronautik në tokë, siguria dhe mirëmbajtja
TP 26 - Safety Management System SMS for service providers
TP22 - Katalogu i pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të paraglajdit