Home | Publikacije | Tehničke Publikacije

Tehničke Publikacije

Airfields in the Republic of Kosovo
OK-RUU-10 Investigation Report
Report on SAFA Ramp Inspections Conducted in Kosovo 2010
TP 02 - Sertifikovanje Aerodroma
TP 03 - Zaštitne zone aerodroma
TP 05 - Occurrence Reporting in Civil Aviation
TP 07 - Air Operator Certificate - Guidance Material
TP 08 - Razvoj aerodroma
TP 09 - SMS Guidance Material for the Development of SMS Policy Manual
TP 10 - SMS Manual for Maintenance and Flight Operations Organizations
TP 11 - Instructions for Preparation of Continuing Airworthiness Management Exposition
TP 12 - Air Navigation System Safety Assessment Methodology – SAM
TP 13 - SAM – Functional Hazard Identification
TP 14 - SAM – Preliminary System Safety Assessment
TP 15 - SAM – System Safety Assesment
TP 16 - Criteria and Procedure for Issuance of Groundhandling Approval
TP 17 - Approval of Dangerous Goods Training Programmes
TP 18 - Punjenje vazduhoplova gorivom
TP 19 - Guide for the Operation of Lasers, Searchlights and Fireworks in the Airspace of the Republic of Kosovo
TP 20 - Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu
TP 21 - Upravljanje rizikom na platformi
TP 22 - Katalogu i pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të paraglajdit
TP 23 - Kushtet dhe mënyra e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
TP 24 - Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste
TP 25 - Aeronautical Ground Lighting and Maintenance