Ballina | Legjislacioni | Rregullore
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Rregullore

Rregullore 01/2015 për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Rregullore 09-2014 Hartat aeronautike
Rregullore 08-2014 Kushtet dhe mënyra e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Rregullore 05-2014 Vlefshmëria ajrore (Anneksi 8)
Rregullore 06-2014 RPAS me peshë më të vogla se 20 kg
Rregullore 07-2014 Operimi i mjeteve ajrore (Shtojca 6 e ONAC)
Rregullore 04-2014 Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit
Rregullore 03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
Rregullore 02-2014 Zbatimi i Aneksit 3 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për Shërbime Meteorologjike
Rregullore 01-2014 Aftesimi profesional i punonjesve te aerodromit
Rregullore 06-2013 Rregullat në ajër
Rregullore 05-2013 Zbatimi i Shtojcës 15 në Konventën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil për AIS
Rregullore 04-2013 Zbatimi i Aneksit 11 në Konventën Ndërkombëtare për Aviacionin Civil mbi ATS
Rregullore 03-2013 Njësitë matëse që përdoren në operimet nga ajri dhe toka
Rregullore 02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave
 
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 Tjetër > Fund >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL