Ballina | Legjislacioni | Rregullore
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Rregullore

Rregullore 08-2015 Kërkesat e cilësisë së të dhënave dhe informatave aeronautike për qiellin e vetëm evropian
Rregullore 07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike
Rregullore 06-2015 Rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore
Rregullore 05-2015 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me personelin e ekuipazhit ajror të aviacionit
Rregullore 04-2015 mbi kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore
Rregullore 03-2015 Tarifat e aeroportit
Rregullore 02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK
Rregullore 01-2015 për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Rregullore 09-2014 Hartat aeronautike
Rregullore 08-2014 Kushtet dhe mënyra e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Rregullore 05-2014 Vlefshmëria ajrore (Anneksi 8)
Rregullore 06-2014 RPAS me peshë më të vogla se 20 kg
Rregullore 07-2014 Operimi i mjeteve ajrore (Shtojca 6 e ONAC)
Rregullore 04-2014 Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit
Rregullore 03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
 
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 Tjetër > Fund >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL