";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Ballina | Legjislacioni | Rregullore
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Rregullore

Rregullore 04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 mbi zonat mbrojtëse të aeroportit
Rregullore 03-2016 Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror
Rregullore 02-2016 për zbatimin e Shtojces 10 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për telekomunikacionin aeronautik
Rregullore 01-2016 Plotësimi i Rregulloreve nr. 8/2009, 9/2009, 10/2009 dhe 11/2009
Rregullore 14-2015 Prioritetizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e komunitetit
Rregullore 13-2015 Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e komunitetit dhe menaxhimin e sistemit të informatave
Rregullore 12-2015 Themelimi i listës së komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit
Rregullore 11-2015 Përcaktimi i rregullave implementuese për listën e komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit
Rregullore 10-2015 Themelimi i listës së komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit dhe në lidhje me informimin e aviopasagjerëve për identitetin e transportuesit ajror
Rregullore 14-2010 Vendosja e skemes se perbashket te tarifave per sherbime te navigacionit ajror
Rregullore 09-2015 Aerodromet e regjistruara
Rregullore 08-2015 Kërkesat e cilësisë së të dhënave dhe informatave aeronautike për qiellin e vetëm evropian
Rregullore 07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike
Rregullore 06-2015 Rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore
Rregullore 05-2015 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me personelin e ekuipazhit ajror të aviacionit
 
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 Tjetër > Fund >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL