Home | Zakonodavstvo | Uredbe
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uredbe

Pravilnik 04-2016 Izmene i dopune Uredbe 05-2010 o zaštitnoj zoni vazdušne luke
Pravilnik 03-2016 Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe
Pravilnik 02-2016 o sprovodjenju Aneksa 10 o aeronautičkoj telekomunikaciji na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu
Pravilnik 01-2016 koji izmenjuje Uredbe br. 8/2009, 9/2009, 10/2009 and 11/2009
Pravilnik 14-2015 Prioritizacija inspekcija na platformi vazduhoplova koji koriste aerodrome zajednice
Pravilnik 13-2015 Prikupljanje i razmena informacija o bezbednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome zajednice i upravljanje informacionim sistemom
Pravilnik 12-2015 Uspostavljanje liste zajednice koja se odnosi na avio prevozioce koji su predmet operativne zabrane unutar zajednice
Pravilnik 11-2015 Pravila za izvršenje liste zajednice avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane unutar zajednice
Pravilnik 10/2015 Uspostavljenje liste zajednice avio-prevoznika koji su predmet operativne zabrane u okviru zajednice i o informisanju avio putnika o identitetu avio-prevoznika
Regulation 14-2010 Common charging scheme for air navigation services
Pravilnik 09-2015 Registrovani aerodromi
Uredba 08-2015 o zahtevima za kvalitet aeronautičkih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo
Uredba 07-2015 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija
Uredba 06-2015 o pravilima za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda delova i uređaja u oblasti plovidbenosti
Uredba 05-2015 koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 6