Home | Zakonodavstvo | Uredbe
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Uredbe

Uredba 08-2015 o zahtevima za kvalitet aeronautičkih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo
Uredba 07-2015 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija
Uredba 06-2015 o pravilima za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda delova i uređaja u oblasti plovidbenosti
Uredba 05-2015 koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu
Uredba 04-2015 o utvrđivanju tehnčikih zahteva i administrativne procedure vezane za vazdušne operacije
Uredba 03-2015 Aerodromske tarife
Uredba 02-2015 Tarife i naknade ACVK
Uredba 01-2015 o izmenama Pravilnika br. 8/2014 o uslovima i načinu prevoza opasnih materija vazdušnim putem
Pravilinik 09-2014 Vazduhoplovne karte
Pravilnik 08-2014 Uslovi i nacin prevoza opasnih materija vazdusnim putem
Uredba 05-2014 Plovidbenost vazduhoplova (ICAO Aneks 8)
Uredba 06-2014 RPAS laksim od 20 kg
Uredba 07-2014 Upravljanje vazduhoplova (ICAO Aneks 6)
Uredba 04-2014 Sprovodjenje Aneksa 1 - Izdavanje licenci sa osoblje
Uredba 03-2014 Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 5