Kontakti

 

ADRESA POSTARE:

Autoriteti i Aviacionit Civil
Lagjja Arbëria
Rruga “Ahmet Krasniqi”  p. n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +381 (0)38 248 629
Fax: +381 (0)38 211 009
e-mail: infocaa@caa-ks.org

 


 

ORARI I PUNËS:

E hënë – E premte
08:00 – 16:00

 


 

ZYRTARI KUJDESTAR:

Pas orarit të punës zyrtari kujdestar i AAC-së mund kontaktohet në këtë numër:
+377 (0)44 613 567

Shënim: Për të drejtat e trafikut ju lutemi kontaktoni Ministrinë e Infrastrukturës në +381 (0) 38 200 28 105 ose traffic.rights@rks-gov.net

Për fluturimet GAT-VFR kontaktoni AAC-në në gat@caa-ks.org ose +381 (0)38 248 629 x 104

 


 

 

NA KONTAKTONI:

 (zgjedhore)

 (zgjedhore)