Lajme

Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Drejtor i Departamentit për Administratë dhe Burime Njerëzore

25/05/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës KPSHC, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Drejtor i Departamentit për Administratë dhe Burime Njerëzore (AACK/ADM/BNJ/02/2017).