Lajme

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar për administratë dhe shpenzime

04/01/2017

Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për Burime Njerëzore bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në AACK, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës për pozitën Zyrtar për administratë dhe shpenzime (AACK/ADM/BNJ/02/2016).