Operimet ajrore

Operimet jo-komerciale me mjet ajror përveç me motor kompleks (NCO)

Operatorët ajrorë të cilët kryejnë operime jo-komerciale me mjet ajror tjetër përveç me motor kompleks (NCO) nuk janë të detyruar të kenë një Certifikatë të operatorit ajror (AOC). Megjithatë, ata janë subjekt i mbikëqyrjes nga ana e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës me qëllim të mbikëqyrjes së vazhdueshme të përputhjes me rregulloret përkatëse të fushës së operimeve ajrore.

Rregulloret

01-2017

Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)

01-2012

Kushtet dhe menyra e perdorimit te deltaplaneve dhe paraglajdeve

Publikimet Teknike

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet