Operimet ajrore

Organizatat dhe personeli i certifikuar

Operatorët ajror
Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot
Organizatat e autorizuara për ofrimin e kursit të trajnimit fillestar për ekuipazh te kabinës si dhe lëshimin e dëshmisë (testimit)
Instruktorët e pranuar për mallra të rrezikshme
Dërguesit e autorizuar të mallrave të rrezikshme
Shpediterët e autorizuar të mallrave të rrezikshme
Agjencitë e trajtimit për mallra të rrezikshme
Organizatat trajnuese të autorizuara për mallra të rrezikshme

Rregulloret

Publikimet Teknike

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet