Publikimet e fundit

AACK/DSF/GEN-FRM 24

Formular aplikimi për aprovim dhe regjistrim të sistemit të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 25

Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot

AACK/DSF/GAT-FRM 26

Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 27

Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)