Publikimet e fundit

AACK/DSF/AIW-FRM 023a

Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023b

Pjesa M - Lista e përputhshmërisë e sistemit të librit teknik

AACK/DSF/AIW/EASA Form 2

Kërkesa për aprovimin e organizatës Pjesa M & Pjesa 145

AACK/DSF/MAI-FRM 004a

Kërkesa për aprovimin e kontratës për mirëmbajtje të mjetit ajror

AACK/DSF/MAI-FRM 004b

Kontrata për mirëmbajtje - lista e përputhshmërisë Pjesa M

AACK/DSF/MAI-FRM 005a

Kërkesa për aprovimin e CAME / MOE / MOM

AACK/DSF/MAI-FRM 005b

Lista e përputhshmërisë për Manualin për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME - Pjesa M)

AACK/DSF/MAI-FRM 005c

Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOE - Pjesa 145)

AACK/DSF/MAI-FRM 005d

Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOM - Pjesa M)

AACK/DSF/AIW/EASA Form 4

Kërkesa për pranimin e personelit menaxhues (EASA Formulari 4)