Publikimet e fundit

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

04-2008

Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012

01-2008

Aerodromet

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë