Aerodromi

Aerodromi

Odeljenje za aerodrome je odgovorno za regulisanje aerodroma, sprovođenje odgovarajućih regulativa u Republici Kosovo i izvršavanje aerodromskih standarda izdanih u odgovarajućim Aneksima Konvencije Međunarodnog Civilnog Vazduhoplovstva. Ovo odeljnenje je odgovorno i za pitanja okoline u blizini aerodroma kao što je nadzor nad divljim životinjama, korišćenje zemljišta, buka i zaštita aerodroma.

Odeljenje za aerodrome je zaduženo za izdavanje dokumenata o politikama aerodroma i vazduhoplovnih pristaništa, poboljšanje i podsticanje priručnika za interenu i industrijsku upotrebu pomoću kojih se obezbeđuje sigurna vazduhoplovna sredina i takođe nastoji stalno poboljšanje vazduhoplovnih sigurnosnih standarda u Kosovu. Ovo odeljenje osigurava da su informacije o aerodromu objavljene u Zborniku vazduhoplovnih podataka (AIP).

Regulatorni i sigurnosni nadzor na aerodrimima postiže se pomoću certifikacije aerodroma koji pruža usluge međunarodnog saobraćaja, vršenja revizije i inspekcije, kao i praćenja aktivnosti za obezbeđenje i potvrđivanje revizije.

Uredbe

04-2016

Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke

09-2015

Registrovani aerodromi

03-2015

Aerodromske tarife

02-2015

Tarife i naknade ACVK

03-2014

Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma

01-2014

Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje

02-2013

Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka

04-2012

Izmena i dopuna Uredbe 01-2008 o aerodromima

03-2012

O odobrenim aerodromima

08-2011

Ovlascenja i akreditacija inspektora

04-2011

Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

05-2010

Zaštitna zona aerodroma

02-2010

Obeležavanje prepreka

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

01-2008

Aerodromi

Tehničke Publikacije

TP 25

Bezbednost i odrzavanje vazduhoplovnog zemaljskog osvetljenja

TP 24

Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste

TP 21

Upravljanje rizikom na platformi

TP 20

Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu

TP 18

Punjenje vazduhoplova gorivom

TP 16

Kriterijumi i postupci za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja

TP 08

Razvoj aerodroma

TP 05

Occurrence eporting in Civil Aviation

TP 03

Zastitne zone aerodroma

TP 02

Sertifikovanje Aerodroma

DOK

Airfields in the Republic of Kosovo

Obrasci

AACK-AGA-FRM 15

Zahtev za registraciju aerodroma

AACK-AGA-FRM 11

Application for approval as a supplier of groundhandling services or a self-handler

AACK-AGA-FRM 10

Zahtev za izdavanje ovlašćenja za rad organizacije za stručno osposobljavanje

AACK-AGA-FRM 04

Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja

AACK-AGA-FRM 01

Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Naknade

Izvestaji

Kontakt

 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org