Vesti

Konkurs za poziciju: Direktor Odeljenja za Administraciju i ljudske resurse

24/02/2017

ACV objavljuje konkurs za sledeću radnu mestu: Direktor Odeljenja za Administraciju i ljudske resurse (Rok za prijavu: 10. mart, 2017. god 16:00) Obrazac za prijavu.

Rok produžen: Konkurs za Direktor Odeljenje za Administraciju i ljudske…

04/01/2017

U skladu sa članom 11 Zakonom Br. 03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosovo, i članom 22, tačka 3, Uredbu Br . 02/2010 o Proceduri Regrutiranja u Civilnoj Službi, Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova objavljuje sledeće: O...

Slobodno radno mesto: Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i UVN

30/12/2016

ACV ponovo objavljuje konkurs za sledeću radnu mestu: Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga vazdušne navigacije (Rok za prijavu: 7. januar, 2017. god) Obrazac za prijavu.

Značajan porast broja putnika u oktrobru u MAP

02/11/2016

Tokom oktobra, preliminarni broj od 147,895 putnika je letelo iz/na Međunarodni Aerodrom u Prištini “Adem Jashari”. Ovaj broj predstavlja rast od skoro 18% u odnosu na oktobar prošle godine. Ukupno 1,497,775 putnika je koristilo usluge...