Ekonomska Regulacija

Ekonomska Regulacija

ACV obezbeđuje da politike aerodroma i Pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji (PUVN) u postavljanju cena ne diskriminišu bez razloga bilo koju klasu korisnika aerodroma ili usluga vazdušne navigacije, ili da ne koriste nepravedno njihov uslovljavajući položaj u odnosu na korisnike zbog njihovog monopola. Ova odgovornost se ispunjava kroz procenu i odobravanje aerodromskih tarifa i tarifa pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji, osiguravajući da su u skladu sa principima ICAO o ne-diskriminaciji, transparentnosti, vezano za troškove i konsultacije sa korisnicima kao i u skladu sa odgovarajućem zakonodavstvu EU u oblasti ekonomske regulacije aerodroma i pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji.

ACV takođe obezbeđuje da su operateri koji apliciraju za pružanje usluga na zemlji na aerodromima Republike Kosova finansijski održivi.

Uredbe

03-2016

Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe

03-2015

Aerodromske tarife

02-2015

Tarife i naknade ACVK

07-2012

Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije

04-2011

Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije

TP 16

Kriterijumi i postupci za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja

Obrasci

Naknade

Izvestaji

Kontakt

 

Besnike Ukmata
Direktor
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 381 38 248 629 lok. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Visoki službenik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 381 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org