Javne konsultacije

Uredbe

Tehničke Publikacije

Obrasci

FRM 1

Obraz za javnu konsultaciju

Naknade

Izvestaji

7/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji sa zainteresovanim stranama

6/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

8/2014

Nacrt Pravilnika o Uslovima i Načinu Prevoza Opasnih Materija Vazdušnim Putem

5/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

4/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

3/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

1/2014

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

1

Zapisnik sa sastanka - Proces javne konsultacije

5/2013

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

4/2013

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

2/2013

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

1/2013

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

2/2012

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

1/2012

Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

Kontakt