Kontakt

ADRESA I BROJ:

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva
Arberia
Ahmet Krasniqi b.b.
10000 Priština
Republika Kosovo

Tel: +381 (0)38 248 629
Fax: +381 (0)38 211 009
e-mail: infocaa@caa-ks.org

 


 

RADNO VREME:

Ponedeljak – Petak
08:00 – 16:00

 


 

DEŽURNI SLUŽBENIK:

Dežurnog službenika ACV-a posle radnog vremena možete kontaktirati na sledeći broj:
+377 (0)44 613 567

Za saobraćajna prava kontaktirati Ministarstvo za Infrastrukturu na  +381 (0)38 200 28 105 ili traffic.rights@rks-gov.net

Za GAT-VFR letovi obratite ACV u gat@caa-ks.org ili +381 (0)38 248 629 ext. 104/131

 


 

KONTAKTIRAJ NAS:

 (opcionalno)

 (opcionalno)