Letačke operacije i plovidbenost

Letačke operacije i plovidbenost

Ova stranica spaja stručnost odseka Letačkih operacija i Plovidbenosti iz Odeljenja za sigurnost letenja u okviru ACV-a i po potrebi pruža korisne linkove drugih organizacija.

Ova stranica sadrži sve neophodne informacije u vezi sertifikacija i nadzora u vezi letenja sa avionima, helikopterima i drugim sredstvima vazdušnog saobraćaja. Ovde ćete takođe naći informacije u vezi prevoza opasnih roba, pružanja usluga iz vazduha, rekreativnog letenja, organizacija za osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, propisa za registraciju vazduhoplova i propisa u vezi Bezbednosne procene stranih vazduhoplova (SAFA).

Svrha ove stranice je pružiti celokupni pregled u vezi sertifikacije, operacije i održavanje vazduhoplova i da naglasi važna pitanja sigurnosti.

Levo navedene oblasti obuhvataju strukturu važećih propisa kojih se vazduhoplovna industrija mora pridržavati, informacije o zahtevima kao i relevantna uputstva.

Uredbe

01-2017

Sistemi bespilotnih letelica (SBL)

14-2015

Prioritizacija inspekcija na platformi vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice

13-2015

Prikupljanja i razmena informacija o bezbednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice

12-2015

Uspostavljenje liste Zajednice koja se odnosi na avio prevozioce koji su predmet operativne zabrane unutar

11-2015

Propisanje pravila za izvršenje liste Zajednice avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane

08-2010

Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena

09-2010

Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu

03-2009

Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

Tehničke Publikacije

Obrasci

AACK/DSF/GEN-FRM 24

Zahtev za odobrenje i registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)

AACK/DSF/GAT-FRM 25

Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica

AACK/DSF/GAT-FRM 26

Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)

AACK/DSF/GAT-FRM 27

Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Naknade

Izvestaji

Kontakt

Kushtrim Musa

Direktor – Odeljenje za sigurnost letenja

E-mail: kushtrim.musa@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.105

 

Bajram Xhemaili

Inspektor plovidbenosti

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor plovidbenosti

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102

 

Istref Nimani

Inspektor za generalnu avijaciju

E-mail: istref.nimani@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.131

 

Skender Ahmeti

Službenik za helikopterske operacije

E-mail: skender.i.ahmeti@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.125

 

Leonora Ibraj

Službenica za generalnu avijaciju

E-mail: leonora.ibraj@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.132