Prijavljivanje događaja

Prijavljivanje događaja

Nadgledanje vazdušne bezbednosti je sastavni deo funkcija koje vrši Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova. Nadgledanjem bezbednosnog nivoa vazduhoplovne industrije, ACV može da meri da li se bezbednosni rizici adekvatno procenjuju i da identifikuje oblasti u kojima se može poboljšati bezbednost. Prijavljivanje događaja znatno doprinosi reaktivnoj i proaktivnoj identifikaciji bezbednosnih rizika i dovodi do poboljšanju bezbednosnih mera.

Sistem prijavljivanja obuhvata prijavu ACV-u od lica i organizacija incidenata u kojima je umešan neki vazduhoplov, radnja održavanja, aerodrom ili vazdušni prostor. Ove informacije predstavljaju izuzetno vredan doprinos identifikaciji mogućih bezbednosnih rizika.

Cilj prijavljivanja događaja je da doprinese poboljšanju bezbednosti vazduhoplovstva tako što se informacije relevantne po bezbednost prijavljuju, sakupljaju, čuvaju, štite i razmenjuju.

Jedini cilj prijavljivanja događaja je sprečavanje nesreća i incidenata, a da pripiše krivicu ili odgovornost.
Prijavljeni događaji tretiraju se poverljivo kako bi se održalo puno i slobodno prijavljivanje od vazduhoplovne zajednice i zaštita identiteta pojedinaca u skladu sa Uredbom br. 1/2009 o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Direktiva 2003/42/EC).

Prijavljivanje događaja

Dobrovoljno prijavljivanje događaja

Obavezno prijavljivanje događaja

Uredbe

08-2010

Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena

09-2010

Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

Tehničke Publikacije

Obrasci

AACK/DSF/OR-FRM 01

Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)

AACK/DSF/OR-FRM 02

Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja

AACK/DSF/OR-FRM 03

Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja

AACK/DSF/OR-FRM 04

Izveštaj o događaju sa opasnim teretom

AACK/DSF/OR-FRM 05

Izveštaj o događaju udara ptica

Naknade

Izvestaji

Kontakt