Sistem kvaliteta

UCV je uspostavila i sertifikovala svoj organizacioni sistem upravljanja kvalitetom. Taj sistem sledi zahteve Standarda ISO 9001:2008 i služi za efikasnije i delotvornije sprovođenje radnih procesa u UCV. UCV utvrđuje i opisuje svoje radne procese, sprovodi ih, evidentira njihove rezultate i meri realizaciju u odnosu na planiranje i postavljene ciljeve. Sertifikat za ISO 9001:2008 UCV je dobila od Biro veritasa (Bureau Veritas) aprila 2013. godine.

Politika kvaliteta

Politika Uprave za civilno vazduhoplovstvo Republike Kosovo (UCV) je da ustanovi, sprovodi i održava sistem upravljanja kvalitetom u sklopu svoje organizacije, da obezbedi punu realizaciju zadataka UCV, u cilju garancije bezbednog i konkurentnog okruženja u civilnom vazduhoplovstvu u Republici Kosovo.

Naši korisnici su nam veoma važni, te zbog toga nastojimo da pružamo usluge visokog kvaliteta, uz merenje zadovoljstva naših klijenata, te da trajno unapređujemo efikasnost i delotvornost svog rada, ocenjivanjem našeg učinka u odnosu na naše ciljeve i promovisanjem uključenosti zaposlenih u sve radne procese.

Poslovodstvo i svi zaposleni u UCV obavezni su da se pridržavaju važećih zakonskih propisa i dokumentovanih radnih procedura, koje su opisane u Priručniku za kvalitet i povezanim dokumentima.