Upravljanje ACV-a

Dritan Gjonbalaj

Dritan Gjonbalaj je generalni direktor Direkcije za civilnu avijaciju. Imenovan je od strane Vlade Republike Kosova u septembru 2008. godine i ponovo imenovan za drugi petogodišnji mandat u novembru 2013. godine. Od 2000. godine bio je na različitim pozicijama u sektoru civilne avijacije, uključujući i poziciju zamenika direktora Regulatorne kancelarije za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 2006. do 2008. godine. Poseduje diplomu mastera iz zakona o vazduhoplovstvu sa Univerziteta u Lajdenu, Holandija. Gospodin Gjonbalaj je član Evropske asocijacije za vazduhoplovne propise. Vodio je delegaciju Republike Kosova u pregovorima koji su rezultirali potpisivanjem nekoliko bilateralnih sporazuma o regulisanju vazdušnog saobraćaja sa nekoliko država. Predstavljao je zemlju na raznim međunarodnim forumima o civilnom vazduhoplovstvu. U junu 2015. godine, izabran je za šefa inicijative „Zajedničke oblasti pružanja usluga“ (ZOPU), koja pored Republike Kosovo obuhvata i Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Mađarsku.

Xhelil Bekteshi

Xhelil Bekteshi je rođen u Prištini. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje stekao je u Prištini. Diplomske studije završio je na javnom Univerzitetu u Prištini (sada “Hasan Prishtina”) na Fakultetu za ekonomiju, menadžment i informatiku, smer menadžment i informatika, dok je poslediplomske studije završio na istom fakultetu, smer marketing.

U septembru 2002. godine, počeo je da radi u Opštini Priština kao koordinator za budžet i finansije, u Odeljenju za finansije i imovinu. Tokom ovog perioda bio je uključen i u proces evropskih integracija kao službenik za koordinaciju evropskih integracija.

U decembru 2009. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora u Direkciji za imovinu. Kasnije je imenovan za Direktora finansije i imovinu u opštini Priština, gde je radio do kraja 2013. godine.

Godinu dana radio je kao politički savetnik ministra za infrastrukturu u Vladi Republike Kosova, kasnije je postavljen na poziciji generalnog sekretara Ministarstva za infrastrukturu, a trenutno vrši dužnost Zamenika Generalnog Direktora ACV-a.

Gospodin Bekteshi je bio učesnik nekoliko konferencija, seminara, studijskih putovanja i sastanka lokalnog i međunarodnog karaktera.

Oženjen je sa Sevdie Alshiqi sa kojom ima dvoje dece, Yll i Art.

Kushtrim Musa

Kushtrim Musa je direktor odeljenja za bezbednost letenja. Imenovan je u januaru 2009. godine. Gospodin Musa je profesionalni pilot i instruktor letenja, i diplomirao je na Institutu Severne Amerike za vazduhoplovstvo u Južnoj Karolini, SAD, 1998. godine. U svojoj karijeri profesionalnog pilota ima 2000 sati leta sa Fulton Flight Services Inc. sa sedištem u Atlanti. Od 2000. godine, bio je na raznim pozicijama u sektoru civilne avijacije. 2003. godine, stekao je diplomu iz upravljanja u civilnoj avijaciji u Međunarodnoj asocijaciji za vazdušni saobraćaj (MAVS) u Montrealu, u Kanadi. 2005. godine, gospodin Musa je sertifikovan kao menadžer bezbednosti u vazdušnom saobraćaju (AVSEC PM) od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i Univerziteta Konkordija u Montrealu, Kanada. 2006. godine, imenovan je za načelnika standarda leta i bezbednosti u vazdušnom saobraćaju Regulatorne kancelarije za civilnu avijaciju. 2012. godine, imenovan je za sekretara Nacionalnog komiteta za bezbednost civilnog vazduhoplovstva od strane ministra unutrašnjih poslova Republike Kosova.

Lendita Kika

Lendita Kika-Berisha je menadžer kvaliteta Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Takođe je imenovana i kao interni revizor za sistem upravljanja kvalitetom i poseduje ACV akreditive kao inspektor aerodroma. Imenovana je za menadžera kvaliteta u avgustu 2011. godine. Pre toga, gospođa Kika – Berisha je bila direktor aerodroma pet godina. Od 2005. godine, zaposlena je u Regulatornoj kancelariji za civilnu avijaciju, u Odeljenju za aerodrome.

Gospođa Berisha poseduje pet godina iskustva u industriji civilnog vazduhoplovstva, od čega tri godine u Swiss International Air Lines kao zamenik menadžera stanice, godinu dana u Austrian Airlines i godinu dana u Odeljenju za vazdušne operacije i kontrole kretanja unutar Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu.

Poseduje diplomu mastera iz poslovne administracije u avijaciji sa Univerziteta Dunav u Austriji i učesnik je brojnih obuka međunarodnih instituta za obuku u vazduhoplovstvu, kao što su: IATA, UKCAA, Vazduhoplovna akademija Singapura, JAA TO, Švajcarska vazduhoplovna akademija itd.

Besnike Ukmata

Besnike Ukmata je direktor za međunarodnu saradnju i direktor Odeljenja za ekonomske uredbe u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva od svog osnivanja 2009. godine. Ona je obavljala slične poslove u okviru Regulatorne kancelarije za civilnu avijaciju u periodu od 2005. do 2008. godine. Dve godine je radila (2003-2005) na Međunarodnom aerodromu u Prištini, gde je bila na poziciji direktora projekta osnivanja aerodroma i sekretara kompanije. Gospođa Ukmata je magistrirala vazduhoplovstvo na Univerzitetu Dunav u Austriji i bila učesnik velikog broja stručnih obuka u međunarodnim institucijama avijacije. Odabrana je od strane generalnog direktora za službenika za evropske integracije u ACV. Gospođa Ukmata je ključna osoba Evropske komisije u Republici Kosovo za sprovođenje obaveza proisteklih iz Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru u našoj zemlji.

Arianit Islami

Arianit Islami je direktor službe vazdušne navigacije. Imenovan je januara 2009. godine. Od 1999. godine, bio je na različitim pozicijama u sektoru civilne avijacije, uključujući i poziciju načelnika službe navigacije. Od 2009. godine, drži predavanja na temu sistema upravljanja bezbednošću, prvobitno na Univerzitetu u Prištini, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a kasnije i na Fakultetu primenjenih tehničkih nauka Tempula. Gospodin Islami je diplomirao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na univerzitetu u Prištini. Masterirao je na Univerzitetu za civilno vazduhoplovstvo u Francuskoj na temu satelitska komunikacija, navigacija i nadzor. 2003. godine, stekao je diplomu upravljanja u vazdušnoj navigaciji, diplomu upravljanja u civilnom vazduhoplovstvu od strane IATA, centra za trening i obuku iz oblasti avijacije sa sedištima u Montrealu, Ženevi i Singapuru. Gospodin Islami je sertifikovan kao sigurnosni revizor od strane Instituta EUROCONTROL za vazdušnu navigaciju i uspešno je završio sve potrebne obuke kako bi obavljao poverene mu zadatke. Od 2009. godine, član je revizorskog tima za verifikaciju bezbednosti i sertifikaciju vazdušne navigacije pružaoca usluga u Albaniji. Član je istraživačkog tima u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem na MAIAA laboratoriji na Univerzitetu za civilno vazduhoplovstvo u Francuskoj.

Burim Dinarama

Burim Dinarama je direktor Odeljenja za aerodrome. Imenovan je septembra 2011. godine. Gospodin Dinarama je zaposlen u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva Kosova od njegovog osnivanja 2009. godine, a pre toga je radio u Regulatornoj kancelariji za civilnu avijaciju (2006). Njegova prva iskustva u civilnom vazduhoplovstvu datiraju iz perioda 2001-2004 godine kada je bio odgovoran za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata na Međunarodnom aerodromu u Prištini. Pre toga bio je na različitim pozicijama u građevinskom sektoru, uglavnom je radio na projektima izgradnje puteva i mostova finansiranih od strane Evropske komisije i Vlade Kosova. Bio je zadužen za mnoge važne procese u Odeljenju za aerodrome kao što je sertifikacija Međunarodnog aerodroma u Prištini, sertifikacija pružalaca usluga na zemlji, sertifikacija dobavljača za gorivo, odobrenje prvog privatnog heliodroma na Kosovu itd. Diplomirao je građevinsko inženjerstvo na Univerzitetu u Prištini.